Tài liệu Bài giảng môn pháp luật ngân hàng.pptx

  • Số trang: 151 |
  • Loại file: PPTX |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoang

Tham gia: 04/11/2015

Mô tả:

PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG L/O/G/O GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. Giới thiệu chung: - Thời lượng: 45 tiết - Nội dung chính: cung cấp những kiến thức chung, cơ bản nhất về hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam - Môn học tiên quyết: Nhà nước và pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế 2. Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội, NXB, CAND, năm 2012 -Tài liệu học tập môn học Pháp luật ngân hàng – Bộ môn Luật – Học viện ngân hàng. 3. Hình thức kiểm tra và thi: - Kiểm tra lần 1: buổi 7 (15%) - Kiểm tra lần 2: bài tập nhóm (15%) - Điểm chuyên cần: 10% - Thi viết (60%) NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT NGÂN HÀNG CHƯƠNG 2 PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHƯƠNG 3 PHÁP LUẬT VỀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHƯƠNG 4 PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA TCTD CHƯƠNG 5 PHÁP LUẬT VỀ CẤP TÍN DỤNG CỦA TCTD CHƯƠNG 6 PHÁP LUẬT VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN CỦA TCTD CHƯƠNG 1 Những vấn đề lý luận cơ bản 1.1. Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại pháp luật ngân hàng 1.2. Khái niệm về Pháp luật ngân hàng. 1.1. Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại pháp luật ngân hàng Hoạt động ngân hàng Vấn đề cần giải quyết 1. Ngân hàng là gì? Ngân hàng được hình thành như thế nào? 2. Lịch sử phát triển của ngành ngân hàng trên thế giới 3. Vai trò của ngân hàng đối với nền kinh tế? Tk 14-15: Banco di Barcelona Banco di Valencia Ngân hàng Trung ương Ngân hàng tư nhân Nơi nhận gửi giữ tài sản (Đền thờ) (Khoảng 3000 năm TCN) Ngân hàng thương mại Vai trò của ngân hàng và hoạt động ngân hàng • Cung ứng phương tiện thanh toán • Cung ứng vốn cho nền kinh tế • Tạo thuận tiện chi các giao dịch trong đời sống • Điều tiết nền kinh tế. Tính tất yếu của sự tồn tại pháp luật ngân hàng Xuất phát từ các đặc thù của hoạt động ngân hàng: - Tính rủi ro cao - Tính hệ thống - Ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. 1.2. Khái niệm pháp luật ngân hàng. 1.2.1 Đối tượng điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng: - Nhóm QHXH về tổ chức và hoạt động của NHNN - Nhóm QH quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng - Nhóm QHXH phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động nội bộ của các TCTD - Nhóm QHXH phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của các TCTD 1.2.2. Phương pháp điều chỉnh: - Phương pháp bình đẳng - Phương pháp mệnh lệnh phục tùng 1.2.3. Nguồn của pháp luật về ngân hàng: - Hiến pháp - Các đạo luật về ngân hàng - Các đạo luật, bộ luật khác có chứa đựng các QPPL về ngân hàng - Các Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến ngân hàng và hoạt động ngân hàng. - Các văn bản pháp luật của UBTV Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan cấp bộ chứa đựng QPPL về ngân hàng 1.2.4. Định nghĩa pháp luật ngân hàng Pháp luật ngân hàng Việt Nam là hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước CHXHCN Việt Nam ban hành và đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước tổ chức và quản lý hoạt động ngân hàng, các quan hệ về tổ chức hoạt động, quản trị điều hành cũng như các hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng 1.2.5. Vai trò của pháp luật ngân hàng: - Công cụ quản lý hoạt động kinh doanh ngân hàng - Công cụ xây dựng hệ thống ngân hàng - Công cụ đảm bảo an toàn - Công cụ ngăn ngừa, giải quyết tranh chấp CHƯƠNG II PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 1. Khái quát chung về Ngân hàng nhà nước 1.1. Quá trình hình thành của các ngân hàng trung ương trên thế giới Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) 1.2. Lịch sử phát triển của pháp luật ngân hàng ở Việt Nam • Giai đoạn trước năm 1945 Trụ sở chi nhánh Ngân hàng Đông Dương ở Hà Nội Trụ sở chi nhánh ngân hàng Pháp Hoa ở Sài Gòn • Giai đoạn từ 1945 đến trước 1951: - Sắc lệnh 18.SL (31/1/1946) phát hành “Giấy bạc Việt Nam” - Sắc lệnh 14/SL (3/2/1947) thành lập Nha tín dụng • Giai đoạn từ 1951 đến trước 1987 - Sắc lệnh 15/SL ngày 6/5/1951 thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam - Nghị định 171/CP ngày 26/10/1961 đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Nghị định 163/CP ngày 16/6/1977 quy định cơ cấu tổ chức NHNN và tổ chức các ngân hàng chuyên nghiệp NHNN (Ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng công nghiệp, Ngân hàng thương nghiệp, ngân hàng ngoại thương, Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa )
- Xem thêm -