Tài liệu Bài giảng matercam x4

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng matercam X4
Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN PHẦN II. LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRONG MASTERCAM X4 Bên cạnh chức năng thiết kế các chi tiết trong không gian 2D & 3D thì 1 chức năng khác & đóng vai trò vô cùng quan trọng trong MasterCAM đó chính là quá trình gia công các chi tiết.cơ khí. Trong chương này, người dùng sẽ được cung cấp các công cụ để xây dựng chương trình gia công mô phỏng trên các máy công cụ CNC, từ máy tiện, máy phay tới máy cắt dây theo kết cấu dưới đây: 1. Tổng quan về quá trình gia công cơ khí. Phần đầu tiên này sẽ phác thảo sơ bộ tiến trình công việc để gia công chi tiết trong MasterCAM. Ở đây, trong bất kỳ quá trình nào ta đều thực hiện qua 6 bước chính. 1. Lựa chọn kiểu máy & các thông số cơ khí tương ứng sẽ được sử dụng trong quá trình gia công chi tiết. 2. Mở bản vẽ chứa chi tiết cần gia công. 3. Xây dựng các thuộc tính của nhóm máy công cụ thực hiện gia công, bao gồm các khai báo hồ sơ, dụng cụ gia công, kích thước phôi gia công & vùng làm việc an toàn. 4. 5. 6. Thiết lập đường chạy dao trong quá trình gia công. Sử dụng các chức năng Backplot & Verify trong Toolpath manager để kiểm tra & hiệu chỉnh đường chạy dao. Xuất sang mã lệnh NC chương trình gia công chi tiết trên nhóm máy được lựa chọn. 2. Lựa chọn & xác lập các thông số cho máy CNC. MasterCAM cung cấp bộ thư viện các loại máy công cụ phục vụ cho quá trình gia công chi tiết được sử dụng phổ biến trong sản xuất công nghiệp, bao gồm máy tiện, máy phay & máy gia công cắt dây. Để lựa chọn MCC phù hợp với chi tiết cần gia công, đơn giản chỉ cần lựa chọn đúng tên mã máy tương ứng trong thực đơn xổ ra Machine Types (hình 2.1). Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy -1Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Hình 2.1. Thanh thực đơn MACHINE TYPES. Trong thư viên gia công chứa 3 loại máy công cụ, tương ứng với các đuôi file tương ứng: Máy phay: MMD (Mill). Máy tiện: LMD (Lathe). Máy gia công cắt dây: WMD (WIRE). Trong bản vẽ MasterCAM, lựa chọn máy gia công là một phần của các thuộc tính nhóm máy trong Toolpath Manager. Khi 1 kiểu máy được lựa chọn, nó sẽ tạo ra nối tiếp 1 nhóm máy & 1 nhóm đường chạy dao mới. Trong phần này ta sẽ thực thi các bước để lựa chọn 1 máy CNC phục vụ quá trình gia công. Để lựa chọn 1 định nghĩa máy & thiết lập nhóm máy mới: Từ thực đơn thả xuống Machine Type, lựa chọn Mill, Wire hay Lathe để mở ra thanh thực đơn chức năng chứa danh sách các kiểu máy điển hình. Tiếp đó tiến hành 1 trong các bước sau: • Nếu máy cần lựa chọn trong quá trình gia công đã xuất hiện trong danh sách các kiểu máy điển hình thì đơn giản chỉ cần kích chuột vào máy đó. • Mặt khác, kích chuột chọn vào lựa chọn Select, hộp thoại Open sẽ xuất hiện. Tìm đúng vị trí chứa thư viện hồ sơ máy cần gia công & lựa chọn nó. Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy -2Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Hình 2.2. Một ví dụ về TOOLPATHS MANAGER. Hình 2.3. Toolpath Manager sau khi lựa chọn kiểu máy gia công. Khi đã lựa chọn xong định nghĩa máy, chương trình trong MasterCAM sẽ tự động tạo ra 1 nhóm máy & nhóm đường dụng cụ trong Toolpath Manager. (hình 2.3) Sử dụng Properties để thay đổi các đặc tính gia công, bao gồm các thông số về Files, Tool Settings, Stock Setup & Safety Zone. Sử dụng Toolpath Group để thiết lập các thông số về dụng cụ cắt & đường chạy dao cho quá trình gia công. Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy -3Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN 3. Thiết lập các thuộc tính cho nhóm máy gia công. 3.1. Làm việc với Toolpath Manager. Toolpath Manager là 1 phần rất quan trọng trong MasterCAM. Nó chưa đựng tất cả các hồ sơ công việc được thực hiện trong quá trình xây dựng chi tiết cũng như trong quá trình gia công cắt gọt biến một phôi thô thành một sản phẩm, chi tiết hoàn chỉnh. Để làm việc với Toolpath Manager, ta truy nhập vào thẻ Toolpaths trong khung Operation Manager trên cửa sổ MasterCAM. Trong thẻ này, người dùng có thể thiết lập, sắp xếp, hiệu chỉnh, tái thiết, thẩm tra các hoạt động được lựa chọn, chạy mô phỏng & kết xuất quá trình gia công ra kiểu mã lệnh CNC Chuỗi danh sách trong Toolpath Manager là tổ hợp dạng cấu trúc cây các thư mục được tổ chức theo kiểu thông tin: Hình 2.4. Hình 2.5. Trạng thái kích hoạt & khử kích hoạt các nút lệnh trên Toolpath Manager. 3.2. Sử dụng Insert Arrow. 3.3. Thiết lập các nhóm máy & nhóm đường chạy dao. Các nhóm máy được sử dụng trong Toolpath Manager để tập tring & tổ chức các thông tin về đường chạy dao & các đặc tính gia công. Mỗi nhóm máy được liên kết với 1 Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy -4Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN kiểu máy cụ thể (máy tiện, máy phay, máy gia công cắt dây). Nhóm máy này lưu trữ các thông tin quan trọng từ khai báo phôi, vùng gia công an toàn, lựa chọn vật liệu, lượng bù dao tham chiếu, tới tốc độ trục chính & lượng tiến dao tham chiếu. Các nhóm máy cho phép: - Tổ chức các hoạt động gia công mô phỏng được thiết lập vào trong các nhóm logic. - Liên kết đường chạy dao với kiểu máy CNC phù hợp tương ứng. - Truy cập & thay đổi các thông số & kiểu máy sao chép của các máy mẫu tham chiếu để tạo ra sự thay đổi cho chi tiết hay phôi gia công. - Liên kết trực tiếp các hoạt động gia công mô phỏng với thông tin công việc. 3.4. Thiết lập các thuộc tính nhóm máy. Các nhóm máy được sử dụng trong Toolpath Manager để lập trình & tổ chức các thông tin về đường chạy dao & các đặc tính gia công. Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy -5Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN CHƯƠNG 1. LẬP TRÌNH TIỆN (MASTERCAM X4_LATHE) 1. LỆNH LATHE MACHINE GROUP Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy -6Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy -7Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy -8Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy -9Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 10 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 11 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN 2. LỆNH LATHE FACE Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 12 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 13 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 14 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 15 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 16 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 17 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN 3. LỆNH LATHE ROUGH Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 18 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN 4. LỆNH LATHE FINISH Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 19 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004 Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy - 20 Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004
- Xem thêm -