Tài liệu Bai giang ly thuyet httt3

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

SỔ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Môn học: Hệ thống thông tin kế toán 3 Lớp : DHKT8TH Khoá : 2012-2016 Họ và tên giáo viên : Lê Thị Hồng Hà Năm học: 2014 – 2015 Quyển số:....1... GIÁO ÁN SỐ:..............1.............. Thời gian thực hiện: tuần 1 ( 3 tiết ) Tên chương:Chương 1 : Tổng quan hệ thống thông tin kế toán TÊN BÀI: Tổng quan hệ thống thông tin kế toán MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Về kiến thức :  Phân biệt được một số thuật ngữ như hệ thống, hệ thống thông tin, và hệ thống thông tin kế toán, biết được công nghệ thông tin ảnh hưởng thế nào đến hệ thống thông tin kế toán  Hiểu được việc lập báo cáo tài chính sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại công nghệ thông tin. - - Về kỹ năng : • Đọc tài liệu, tài liệu tham khảo, hướng tìm ra mối quan hệ giữa các bộ phận có liên quan • Làm việc theo nhóm Về thái độ : • Tập trung, nhanh nhẹn, trung thực, hợp tác.. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 3 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.............5p......... - Giới thiệu môn học - Điều kiện tiên quyết của môn học - Tiểu luận II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Kết hợp hài hòa các phương pháp : diễn giảng, pháp vấn.. III. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG PP CỦA GIÁO CỦA HỌC GIẢNG VIÊN SINH DẠY Khi khoa học công nghệ Gv diễn giảng phát triển, công việc kế toán được rút ngắn đi rất nhiều, nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, để hiểu hết được công việc kế toán có áp dụng CNTT, các bộ phận, chức năng của nó, buổi học đầu tiên sẽ cho các bạn cái nhìn ban đầu để tiếp cận sâu hơn nữa. 2 Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 1.1 Hệ thống thông tin quản lý Sơ đồ quy trình bán hàng “ Hệ thống là gì “ Diễn giảng 3p Gv chiếu PP Sv quan sát 3p Gv đặt câu hỏi Sv trả lời Pháp vấn Sv trả lời Pháp vấn Sv trả lời Pháp vấn Sv theo dõi, ghi Diễn chép nội dung giảng quan trọng SV ghi chép Diễn giảng Sv ghi chép Diễn giảng 7p Sv trả lời 12p Thế nào là “ Thông tin “ Gv đặt câu hỏi Thế nào là “ Quản lý “ Gv đặt câu hỏi Giáo viên tổng kết Chiếu PP 1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin 1.1.2 Phân loại hệ thống thông tin Chiếu PP 1.2 Hệ thống thông tin kế toán 1.2.1 Khái niệm hệ thống thông tin kế toán Nhắc lại “ Kế toán là gì ? “ Gv tổng kết, đưa ra khái niệm Sv lắng nghe, tư duy về vấn đề sẽ được nói tới trong tiết học Chiếu PP Đặt câu hỏi Chiếu PP Pháp vấn Sv theo dõi, ghi Diễn chép giảng 6p 6p 12p 18p 12p 1.2.2 Cấu trúc hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin đầu vào - Hệ thống chứng từ gốc - Hệ thống thu nhận chứng từ Gv đặt câu hỏi về Sv trả lời hệ thống chứng từ Gv tổng kết, Sv theo dõi chiếu PP Pháp vấn Diễn giảng 12p 12p 12p Hệ thống thông tin đầu ra 3 4 Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Khái niệm hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán Hướng dẫn tự học Nguồn tài liệu tham khảo Gv chiếu PP Sv theo dõi GV thuyết giảng Diễn giảng SV lắng nghe, Thuyết gạch chân nội giảng dung cần nắm vững SV về nhà tìm hiểu về vai trò của hệ thống thông tin kế toán Chuẩn bị bài mới – Các công cụ kỹ thuật hỗ trợ 10p 5p Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán - ĐH Kinh tế TP.HCM IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................. Trưởng đơn vị đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Ngày 01 tháng 3 năm 2015 Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà GIÁO ÁN SỐ:............2................ Thời gian thực hiện: tuần 2 ( 3 tiết ) Tên chương: Chương 1 (tt ) Thực hiện ngày........tháng......năm....2014........ TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: Chương 1 TÊN BÀI: Các công cụ kỹ thuật hỗ trợ mô tả hệ thống thông tin MỤC TIÊU CỦA BÀI: Về kiến thức :  Biết sử dụng các ký hiệu để mô tả một quy trình  Rút ra điểm tốt hơn của lưu đồ so với sơ đồ Về kỹ năng :  Cài phần mềm Visio  Sử dụng thành thạo phần mềm và các ký hiệu  Nắm bắt nhanh quy trình Về thái độ : Hợp tác, tuy duy nhanh.. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 3 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.........2p......... II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Kết hợp hài hòa các phương pháp : Thuyết giảng, pháp vấn, thực hành II. THỰC HIỆN BÀI HỌC T T 1 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Khi học kế toán doanh Gv chiếu PP 1 sơ đồ nghiệp, mỗi một loại tài khoản, để nêu quy trình, chúng ta có sử dụng một số ký hiệu để thể hiện, và đó là sơ đồ, nhưng trên sơ đồ, SV theo dõi PP GIẢN G DẠY Thuyết giảng THỜI GIA N 5p 2 cá ký hiệu giống nhau, chưa lột tả được cấu tạo, thành phần của một quy trình. Hạn chế điều này, chúng ta có lưu đồ. Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 1.3 Các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin 1.3.1 Lưu đồ - Các ký hiệu lưu đồ Chiếu PP Sv theo dõi, ghi Thuyết nhớ các ký kiệu giảng 3p 3p - Phương pháp sử dụng lưu đồ Chiếu PP Sv theo dõi Ví dụ lưu đồ Chiếu PP, giáo viên diễn giải từng ký hiệu ứng với những nội dung gì, miêu tả lưu đồ Sv theo dõi, ghi Thuyết nhớ giảng 10p Chiếu PP, các ký hiệu thường dùng Sv theo dõi Thuyết giảng 10p Chiếu PP, yêu cầu sinh viên miêu tả Sv theo dõi, trả lời Làm việc nhóm 15p - Các loại lưu đồ + Lưu đồ chứng từ Ví dụ: Lưu đồ Quy trình bán hang Thuyết giảng Giáo viên tổng kết + Lưu đồ hệ thống Chiếu PP, các ký hiệu thường dùng Sv theo dõi Thuyết giảng 10p Ví dụ: Lưu đồ kiểm soát xử lý Chiếu PP, yêu cầu sinh viên miêu tả Sv theo dõi, trả lời Làm việc nhóm 15p + Lưu đồ chương trình Chiếu PP, các ký hiệu thường dùng Sinh viên theo dõi Thuyết giảng 10p Ví dụ lưu đồ về viết 1 Chiếu PP, yêu cầu Sv theo dõi, trả Làm 15p đoạn chương trình nhập liệu Phiếu chi. sinh viên miêu tả 1.3.2 Sơ đồ dòng dữ liệu - Các ký hiệu lưu đồ Chiếu PP - Ví dụ: Sơ đồ dòng dữ liệu về quy trình sản xuất. 1.3.3 Sự khác nhau Chiếu 1 lưu đồ và 1 giữa sơ đồ và lưu đồ sơ đồ, yêu cầu SV phân biệt 3 4 Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Các ký hiệu sử dụng trong lưu đồ - Sự khác nhau giữa lưu đồ và sơ đồ Hướng dẫn tự học Nguồn tài liệu tham khảo Gv củng cố lại lời việc nhóm Sv theo dõi Thuyết giảng 10p SV thảo luận, trả lời Làm việc nhóm 15p Sv lắng nghe và Thuyết gạch chân phần giảng trọng tâm -SV làm bài tập vẽ lưu đồ - Chuẩn bị nội dung bài của chương 2 7p 5p [1] Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán – Đại học Kinh tế TP.HCM IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. . Ngày 01 tháng 3 năm 2015 Trưởng đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà GIÁO ÁN SỐ:.............3............... Thời gian thực hiện: tuần 3 ( 3 tiết ) Tên chương : Chương 2 TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: Chương 1 TÊN BÀI: Chương 2 : Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Về kiến thức :  Sinh viên nắm được kiến thức chung về kiểm soát nội bộ, các thủ tục kiểm soát được áp dụng. - Về kỹ năng :  Áp dụng thủ tục kiểm soát tại một số doanh nghiệp mà sinh viên sẽ phải tìm hiểu, rút ra được kết luận ( đứng trên góc độ là một nhà quản lý ) - Về thái độ :  Tự giác, trung thực... ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 3 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.........2p......... II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Kết hợp hài hòa các phương pháp thuyết giảng, thực hành, pháp vấn.. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT 1 2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC VIÊN SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) „ Rủi ro có thể gặp khi Gv đặt câu hỏi một doanh nghiệp được thành lập „ Gv đưa ra nội dung bài mới Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Sv trả lời PP GIẢNG DẠY Pháp vấn THỜI GIAN 5p 2.1 Tổng quan kiểm soát nội bộ 2.1.1 Khái niệm KSNB “Kiểm soát nội bộ là gì?” Gv đặt câu hỏi Sv trả lời Pháp vấn 10p Sv theo dõi Thuyết giảng 6p Sv trả lời Pháp vấn 10p Sv theo dõi Thuyết giảng 6p Gv đặt câu hỏi Sv trả lời, lấy ví dụ Pháp vấn 10p GV diễn giảng và tổng kết Đánh giá rủi ro 2.1.2.3 Các hoạt động kiểm soát GV diễn giảng Phân chia trách nhiệm theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm “Ví dụ phân chia trách nhiệm theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm?” GV diễn giải Kiểm soát quá trình xử lý thông tin, Bảo vệ tài sản và thông tin, Phân tích rà soát 2.1.2.4 Thông tin và truyền thông Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 6p Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 7p Gv đặt câu hỏi Sv lấy ví dụ Pháp vấn 15p Gv chiếu PP Sv lấy ví dụ Thuyết giảng 15p Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 5p 2.1.2.5 Giám sát Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 10p Tóm tắt Mối quan hệ giữa các thành phần Gv đặt vấn đề SV thảo luận nhóm Thảo luận 15p GV diễn giảng và tổng Gv chiếu PP kết khái niệm 2.1.2 Cấu trúc Hệ thống KSNB 2.1.2.1 Môi trường kiểm soát “Các nhân tố nào tạo nên Gv đặt câu hỏi môi trường kiểm soát trong 1 doanh nghiệp?” GV diễn giải và tổng kết Gv chiếu PP 2.1.2.2 Đánh giá rủi ro “Rủi ro là gì?” Cho ví dụ của Hệ thống kiểm soát nội bộ 3 4 Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Kiểm soát nội bộ, các bộ phận của kiểm soát nội bộ Hướng dẫn tự học Nguồn tài liệu tham khảo Gv nhắc lại, SV gạch chân phần trọng tâm nội dung quan là câu lệnh SQL trọng SV về làm bài tập Chuẩn bị nội dung bài mới Thuyết giảng 10p 3p [1] Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN: ............................................................................................................................................ ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .................................................. Trưởng đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Ngày 01 tháng 3 năm 2015 Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà GIÁO ÁN SỐ:............4................ Thời gian thực hiện: tuần 4 ( 3 tiết ) Tên chương: Chương 2 TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán xử lý bằng máy TÊN BÀI: Đạo đức nghề nghiệp MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Về kiến thức • Nắm được phần kiểm soát ứng dụng cụ thể và đạo đức nghề nghiệp khi áp dụng - Về kỹ năng :  Áp dụng phần kiểm soát ứng dụng cho một doanh nghiệp có áp dụng CNTT mà sinh viên đã tìm hiểu. - Về thái độ : tích cực, hợp tác, trung thực.. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 3 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết - Phần mềm kế toán SSP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:........2p.............. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Kết hợp hài hòa các phương pháp thuyết giảng, pháp vấn, thực hành III. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT 1 2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC VIÊN SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Kiểm tra bài cũ „ Nêu lại Gv đặt câu hỏi mục tiêu của phần kiểm soát chung „ Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 2.2.3.2 Kiểm soát ứng dụng PP GIẢNG DẠY THỜI GIAN 5p SV trả lời Pháp vấn, tư duy logic a. Kiểm soát nhập liệu Gv chiếu PP Sv theo dõi Diễn giảng 10p Tình huống Sv thảo luận, trả lời Thảo luận nhóm 20p GV diễn giảng, tổng kết Sv theo dõi Thuyết giảng 8p c. Kiểm soát kết quả xử lý Gv chiếu PP Mục tiêu Sv theo dõi Thuyết giảng 10p Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 15p Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 15p Mục tiêu Thủ tục b. Kiểm soát xử lý Ví dụ kiểm soát từng bước xử lý Thủ tục 2.1 Đạo đức nghề nghiệp Quyết định 87/2005/QĐBTC, 1/12/2005 2.3.1 Yêu cầu 1. Sự tín nhiệm 2. Tính chuyên nghiệp 3. Chất lượng dịch vụ 4. Sự tin cậy 2.3.2 Nguyên tắc 1. Độc lập 2. Chính trực 3. Khách quan 4. Năng lực chuyên môn và tính thận trọng 5. Tính bảo mật 6. Tư cách nghề nghiệp 7. Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn 2.3.3 Các nguy cơ 1. Nguy cơ do tư lợi 2. Nguy cơ tự kiểm tra Gv yêu cầu sinh Sv thảo luận trả viên lấy ví dụ cho lời từng trường hợp Thảo luận nhóm Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 10p Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 10p Gv diễn giảng Sv lắng nghe, ghi chú phần quan trọng Thuyết giảng 5p 20p 3. Nguy cơ về sự bào chữa 4. Nguy cơ từ sự quen thuộc 5. Nguy cơ bị đe dọa 2.3.4 Biện pháp phòng vệ 1. Các biện pháp bảo vệ do pháp luật và chuẩn mực quy định; 2. Các biện pháp bảo vệ do môi trường làm việc tạo ra. 3 4 Củng cố kiến thức và kết thúc bài Đạo đức nghề nghiệp cần tuần thủ Hướng dẫn tự học Nguồn tài liệu tham khảo SV về làm bài tập SV chuẩn bị cho bài học mới 5p Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán - Đại học Kinh tế TP.HCM IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN: Trưởng đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Ngày 01 tháng 3 năm 2015 Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà GIÁO ÁN SỐ:.............5.............. Thời gian thực hiện: tuần 5 ( 3 tiết ) Tên chương: Chương 3 TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: Chương 2 TÊN BÀI: Quy trình mua hàng MỤC TIÊU CỦA BÀI: Về kiến thức - Nắm được thành phần, nội dung của quy trình mua hàng Về kỹ năng - Khả năng làm việc nhóm, đặt câu hỏi Về thái độ - Tập trung, trung thực, tích cự ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 3 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết - Phần mềm kế toán SSP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:........2p.............. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Kết hợp hài hòa các phương pháp III. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT 1 2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC VIÊN SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV đặt câu hỏi Theo bạn, quy trình bán hàng sẽ có thể trải qua những giai đoạn nào ? Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 3.1 Tổng quan về các quy trình kế toán 3.1.1 Tiếp cận quy trình kế toán theo quy trình kinh doanh “Doanh nghiệp có các Gv đặt câu hỏi PP GIẢNG DẠY THỜI GIAN SV trả lời, tư Pháp duy nội dung bài vấn, tư mới duy logic 5p Sv trả lời 10p Pháp hoạt động nào?” “Nhiệm vụ của kế toán đối với các hoạt động trong doanh nghiệp?” Giảng viên diễn giảng, tóm tắt 3.1.2 Mục đích Giảng viên diễn giảng, tóm tắt 3.1.3 Các loại quy trình kinh doanh Tùy quan điểm có thể chia họat động kinh doanh làm 4 hay 5 quy trình Ví dụ Quan niệm 5 quy trình: quy trình bán hàng; quy trình mua hàng; quy trình sản xuất; quy trình tài chính; quy trình quản lý nguồn lực. “Chỉ ra mối quan hệ của các quy trình hoạt động trong doanh nghiệp?” Giảng viên diễn giảng, tóm tắt 3.2 Quy trình mua hàng “Mô tả quy trình mua hàng tại 1 doanh nghiệp?” Sv trả lời Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 10p Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 10p Gv giải thích vấn đề Sv lắng nghe Thuyết giảng 10p Gv chiếu PP Sv theo dõi Thuyết giảng 10p Gv đặt câu hỏi Sv trả lời Pháp vấn 15p Gv chiếu PP Sv lắng nghe Thuyết giảng 8p Gv đưa ra đề tài Sv thảo luận Thảo luận nhóm 20p Gv chiếu PP Sv theo dõi, ghi chép Thuyết giảng 10p GV nhắc lại quy trình mua hàng chuẩn Sv lắng nghe, lưu ý phần trọng tâm Giảng viên tóm tắt và trình chiếu quy trình mua hàng 3 4 Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Quy trình mua hàng Hướng dẫn tự học vấn Pháp vấn Gv đặt câu hỏi SV thực hiện dùng lưu đồ cho một quy trình mua hàng tại một doanh nghiệp 10p 10p 5p Chuẩn bị bài mới Nguồn tài liệu tham khảo Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán - Đại học Kinh tế TP.HCM IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN: ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................... Trưởng đơn vị đào tạo Tổ bộ môn Ngày 01 tháng 3 năm 2015 Giáo viên Nguyễn Dụng Tuấn Nguyễn Thị Huyền Lê Thị Hồng Hà GIÁO ÁN SỐ:............6................ Thời gian thực hiện: tuần 6 ( 3 tiết ) Tên chương: Chương 3 ( tiếp ) TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: Quy trình sản xuất và quy trình bán hàng TÊN BÀI: quy trình tài chính và quy trình quản lý nguồn lực MỤC TIÊU CỦA BÀI: Về kiến thức - Nắm được nội dung trọng tâm của 2 quy trình Về kỹ năng - Thao tác nhanh tại 2 phân hệ trên - Khả năng làm việc theo nhóm Về thái độ : - tích cực, tập trung, trung thực... ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán 3 - Slides - Máy chiếu, bảng, viết - Phần mềm kế toán SSP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:........2p.............. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Kết hợp hài hòa các phương pháp III. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT 1 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC VIÊN SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Để hoạt động tốt, thì GV dẫn dắt phải có sự quản lý tốt về tài chính, và để các hoạt động diễn ra thì phải có sự tham gia của con người – đó là nguồn nhân lực. PP GIẢNG DẠY SV lắng nghe, tư Thuyết duy bài mới giảng THỜI GIAN 5p 2 Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 3.5 Quy trình tài chính “Mô tả các nghiệp vụ liên quan tài chính tại 1 doanh nghiệp?” Giảng viên tóm tắt và trình chiếu quy trình tài chính 3.6 Quy trình quản lý nguồn lực Kiểm soát tài sản “Mô tả các nghiệp vụ liên quan tài sản tại 1 doanh nghiệp?” Giảng viên tóm tắt và trình chiếu quy trình kiểm soát tài sản Gv tổ chức buổi thảo luận nhóm, bao gồm : Nhóm thuyết trình, nhóm nhận xét, nhóm phản biện, các câu hỏi của các nhóm không làm về quy trình sản xuất nhưng có ý tưởng và thắc mắc Sv làm việc theo Thảo nhóm đã định luận trước, lên thuyết nhóm trình và hoàn thành phần việc của mình Gv ghi chép nội Sv lắng nghe, dung thảo luận, ghi chép nhận xét câu trả lời, bổ sung ý cho câu trả lời thiếu, sửa lại câu trả lời chưa đúng Thuyết giảng 30p 10p Gv tổ chức buổi thảo luận nhóm, bao gồm : Nhóm thuyết trình, nhóm nhận xét, nhóm phản biện, các câu hỏi của các nhóm không làm về quy trình sản xuất nhưng có ý tưởng và thắc mắc Sv làm việc theo Thảo nhóm đã định luận trước, lên thuyết nhóm trình và hoàn thành phần việc của mình 30p Gv ghi chép nội dung thảo luận, nhận xét câu trả Sv lắng nghe, ghi chép 10p Thuyết giảng
- Xem thêm -