Tài liệu Bai giang KTTC 1 - PHAN B - sv

  • Số trang: 184 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 536 |
  • Lượt tải: 0
luongvanbang

Tham gia: 27/11/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ðẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG HÀ NỘI - 2011 NỘI DUNG PHẦN A: KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM PHẦN B: KỸ THUẬT THI CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI PHẦN B: KỸ THUẬT THI CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI 1. GIỚI THIỆU 2. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 3. CÔNG TÁC CỐT THÉP 4. CÔNG TÁC BÊ TÔNG 1. GIỚI THIỆU 1. GIỚI THIỆU Ưu ñiểm: 1) Khả năng chịu lực nén lớn (mác cao) 2) Bổ sung cốt thép ñể chịu kéo 3) Dễ thi công, tạo hình cấu kiện 4) Cách âm, chịu lửa, chịu bưc xạ, chịu mài mòn tốt 5) Tuổi thọ rất cao 6) Sử dụng vật liệu sẵn có 7) Rẻ tiền hơn /m2 xây dựng so với sử dụng vật liệu khác 1. GIỚI THIỆU Nhược ñiểm: 1) Thời gian thi công lâu 2) Phải sử dụng nhiệu hệ thống phụ trợ trong quá trình thi công 3) Khó vượt ñược nhịp lớn với kết cấu thông thường D©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng BTCT ®æ t¹i chç: 1. D©y chuyÒn v¸n khu«n 2. D©y chuyÒn cèt thÐp 3. D©y chuyÒn ®æ bª t«ng PHẦN B: KỸ THUẬT THI CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI 1. GIỚI THIỆU 2. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 3. CÔNG TÁC CỐT THÉP 4. CÔNG TÁC BÊ TÔNG 2. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 2.1. Nhiệm vụ của ván khuôn, cột chống 2.2. Phân loại ván khuôn 2.3. Ván khuôn luân lưu 2.4. Ván khuôn di ñộng 2.5. Thiết kế ván khuôn 2.6. Nghiệm thu ván khuôn 2.7. Tháo dỡ ván khuôn 2. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 2.1. Nhiệm vụ của ván khuôn, cột chống Ván khuôn: 1) Làm khuôn, mẫu tạm thời cho kết cấu công trình 2) Chịu tải trọng thẳng ñứng (tĩnh tải và hoạt tải) thay cho vữa bê tông (khi còn ướt) cho ñến khi bê tông ñạt cường ñộ 3) Quyết ñịnh bề mặt của kết cấu 2. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 2.1. Nhiệm vụ của ván khuôn, cột chống Cột chống: 1) ðảm bảo cao ñộ của ván khuôn 2) Nhận tải trọng từ ván khuôn truyền xuống sàn 3) Chịu tải xô ngang, tải gió, ñỡ sàn thao tác 2. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 2.1. Nhiệm vụ của ván khuôn, cột chống Yêu cầu của ván khuôn 1) Tạo ra ñúng hình dáng kết cấu 2) Bền, ổn ñịnh, không biến dạng trong quá trình thi công 3) Kín khít 4) Không gây tác ñộng ñến tính chất bê tông 5) Lắp ñặt ñơn giản, gọn nhẹ, dễ dàng, an toàn, ñộ luân lưu lớn 6) Không cản trở các công tác khác 2. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 2.1. Nhiệm vụ của ván khuôn, cột chống 2.2. Phân loại ván khuôn 2.3. Ván khuôn luân lưu 2.4. Ván khuôn di ñộng 2.5. Thiết kế ván khuôn 2.6. Nghiệm thu ván khuôn 2.7. Tháo dỡ ván khuôn 2. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 2.2. Phân loại ván khuôn Theo vật liệu Theo kết cấu Theo KT tháo lắp - VK gỗ - VK móng - VK cố ñịnh - VK kim loại - VK cột - VK luân lưu - VK gạch - VK dầm - VK di ñộng - VK thép-gỗ - VK sàn - VK nhựa - VK tường,…
- Xem thêm -