Tài liệu Bài giảng internet marketing chương 1 - ths. trần trí dũng

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 192 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Chương 1: Tổng quan về internet marketing 1 ThS. Trần Trí Dũng 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Các vấn đề     2 Tầm quan trọng của internet đối với marketing Phân biệt các thuật ngữ e-marketing, internet marketing & digital marketing Sự khác biệt giữa internet marketing và marketing truyền thống Một số thuật ngữ liên quan đến công nghệ internet 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Tầm quan trọng của internet    3 Mức độ doanh nghiệp sử dụng internet cho việc marketing phụ thuộc vào những yếu tố nào? Bạn đã mua hàng trực tuyến bao nhiêu lần trong 6 tháng trở lại đây? Đã bao nhiêu lần bạn sử dụng internet như một nguồn tham khảo thông tin trước khi mua hàng offline? 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Tầm quan trọng của internet     4 EasyJet (www.easyjet.com) bán 95% số vé qua mạng Jetstar Pacific và Vietnam Airlines thì sao? BP (www.bp.com) thì sao? www.thegioididong.com & www.vienthonga.com thì sao? 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Các ứng dụng của internet cho công tác marketing   Quảng bá hình ảnh công ty & sản phẩm Kênh bán hàng và phân phối mới –  5 EasyJet, Jetstar Pacific, www.itunes.com Chăm sóc khách hàng & xây dựng mối quan hệ với đối tác 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Figure 1.1 Jetstar Pacific website (www.easyjet.com) 6 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Figure 1.4 7 Percentage of internet users in the EU and Norway browsing (dark bar) and buying (light bar) Source: Compiled from EIAA (2005) and IAB (2005) 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Internet marketing là gì?      8 Internet marketing E-Marketing Digital marketing E-Commerce E-Business 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Internet marketing & E-marketing  Internet marketing –  E-marketing – 9 The application of the internet and related digital technologies in conjunction with traditional communications to achieve marketing objectives Achieving marketing objectives through use of electronic communications technology 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ E-business & e-commerce  E-Commerce –  E-Business – 10 All financial and informational electronically mediated exchanges between an organization and its external stakeholders. All electronically mediated information exchanges, both with in an organization and with external stakeholders, supporting the range of business processes. 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ E-business & e-commerce (cont.)  Sell-side e-commerce –  Buy-side e-commerce – 11 E-commerce transaction between a supplier organization and its customers E-commerce transaction between a purchasing organization and its suppliers 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ E-business & e-commerce (cont.) 12 Figure 1.5 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ The distinction between25buy-side and sell-side e-commerce Summary and examples of transaction alternatives between businessess, 13 consumers and governmental organisations 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Figure 1.6 E-Commerce      14 B2C B2B C2C C2B E-government 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ E-Commerce (cont.)  B2C (Business-to-consumer) –  B2B (Business-to-business)  15 Commercial transaction between an organization and its consumers Commercial transaction between an organization and other organizations (inter-organizational marketing) 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ E-Commerce (cont.)  C2C (Consumer-to-consumer) –  C2B (Consumer-to-business) –  Consumers approach the business with an offer E-government – 16 Informational or financial transactions between consumers, but usually mediated through a business site The use of internet technology to provide government services to citizens 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Lợi ích của marketing trực tuyến The 5Ss internet marketing  Sell – Grow sales  Serve – Add value  Speak – Get closer to customers  Save – Save costs  Sizzle – Extend the brand online 17  See Table 1.1 for details 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Lợi ích của marketing trực tuyến The 5Ss internet marketing  Sell – Grow sales – –  Serve – Add value – 18 Widen distribution to customers Increase online sales for product by 20% in year Giving customers extra benefits online or inform product development through online dialogue and feedback 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Lợi ích của marketing trực tuyến The 5Ss internet marketing  Speak – Get closer to customers –  Save – Save costs –  19 Creating two-way interaction through web, email, chatroom and conducting online marketing research Reduce staff, print and postage costs through online email, communications, sales and service transactions. Sizzle – Extend the brand online 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Chiến lược internet marketing  Các vấn đề DN thường gặp nếu không có cách tiếp cận mang tính chiến lược đối với emarketing: – – – – – 20 Đánh giá thấp lợi ích của e-marketing Không xây dựng value proposition trực tuyến Không phối hợp e-marketing với các kênh marketing truyền thông để đạt hiệu quả cao nhất Không có mục tiêu cụ thể cho e-marketing Trách nhiệm không rõ ràng, phân bổ ngân sách không hợp lý 25 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
- Xem thêm -