Tài liệu Bài giảng-hợp ngữ mcs 51

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Slide 1 Hợp ngữ MCS 51 GV: Trần Nhựt Khải Hoàn Sơ đồ chân Slide 2 Nhắc lại tên gọi các thanh ghi Slide 3 Trạng thái các thanh ghi khi Reset Slide 4 Cấu trúc chương trình Hợp ngữ MCS 51 Slide 5 Một số lưu ý • Phần chú thích phải đặt sau dấu “;” • Nhãn: – Dùng cho các lệnh nhảy – Phải viết liên tục, và kết thúc bằng dấu “:” – Nhãn luôn bắt đầu bằng một ký tự • Tên chương trình con (giống như nhãn): – Phải viết liên tục, và kết thúc bằng dấu “:” – Nhãn luôn bắt đầu bằng một ký tự • Không phân biệt chữ hoa, thường Slide 6 Lệnh giả • • • • Dùng hướng dẫn trình biên dịch Dùng hổ trợ người lập trình Không được biên dịch sang mã máy Không phân biệt chữ hoa hay thường Slide 7 Một số lệnh giả thường sử dụng • Org: dùng để đặt đoạn mã ở ví trí mong muốn • DB (defined bytes): để dành một số ô nhớ trong vùng RAM, ROM chương trình • EQU (equal): dùng để đặt tên biến hoặc định nghĩa hằng số • DATA: Tương tự như EQU, định nghĩa biến 8 bit • BIT: Tương tự EQU, định nghĩa biến 1 bit • Dseg, Cseg, Bseg: Định nghĩa vị trí đầu các phân đoạn Data, Code và Bit • DS: để dành một hoặc một số bytes trong vùng RAM • AT: Xác định địa chỉ vùng nhớ cần đặt phân đoạn Slide 8 Các bước Soạn thảo chương trình hợp ngữ Slide 9 Slide 10 Bài tập U7 AT 89C51 39 38 37 36 35 34 33 32 VCC 220 D1 D2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Q1 1 8.2K 19 18 9 3 1 2MHz 31 33pF P0.0/A D0 P0.1/A D1 P0.2/A D2 P0.3/A D3 P0.4/A D4 P0.5/A D5 P0.6/A D6 P0.7/A D7 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 XT AL1 XT AL2 RS T P2.0/A 8 P2.1/A 9 P2.2/A 10 P2.3/A 11 P2.4/A 12 P2.5/A 13 P2.6/A 14 P2.7/A 15 P3.0/RXD P3.1/T XD P3.2/INTO P3.3/INT1 P3.4/T O P3.5/T 1 P3.6/WR P3.7/RD PS EN ALE /PROG 21 22 23 24 25 26 27 28 VCC 220 D1 10 11 12 13 14 15 16 17 29 30 EA /VP P 33pF • Lập trình cho led D1 sáng D2 tắt trong 0.5s. Sau đó, D1 tắt và D2 sáng trong 0,5s và lặp lại Giả sử đã có chương trình delay500ms Bài tập Slide 11 1. Thiết kế mạch gồm 24 led gắn vào 3 port 2. Viết chương trình: 1. Cho 1 led port 0 sáng chạy từ trái sang phải, 2. Sau đó 1 led của Port 2 sáng chạy từ phải sang trái, 3. Cuối cùng là 1 led của port 3 sáng chạy từ trái sang phải 4. lặp lại 3 công việc trên vô hạn lần Lập trình có cấu trúc • Phân phối vùng nhớ • Vẽ lưu đồ • Viết chương trình con Slide 12 Bài tập • Vẽ mạch điện • Lập trình có cấu trúc Slide 13
- Xem thêm -