Tài liệu Bài giảng hồn trương ba, da hàng thịt

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 208 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG NGỮ VĂN LỚP 12 (Trích) GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN : MINH TRUNG Lưu Quang Vũ I.TÌM HIỂU CHUNG 1.Tác giả 2.Tóm tắt tác phẩm 3.Xuất xứ 4.Chủ đề II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TÓM TẮT 1 2 3 Trên thiên đình Nam Tào làm việc cẩu thả, gạch nhầm tên người chết là Trương Ba. Đ ế Th í ch k ế t th â n v ới Trương Ba – một người cao cờ ở hạ giới. T.Ba đột ngột qua đời. Nam T à o s ử a sai b ằng c á ch cho h ồ n T.Ba nh ập vào xác anh hàng thịt để sống lại. 7 Xác hàng thịt đòi về nhà T.Ba, mọi người ngỡ ngàng song đành phải chấp nhận. 4 Lí trưởng sách nhiễu, Trương Ba phải ở nhà hàng thịt đến đêm mới được về nhà. 5 Bị thể xác xuôi khiến, Trương Ba định xuôi theo, ở lại với vợ 6 hàng thịt. T.Ba bắt đầu thay đổi tâm tính khiến mọi người trong gia đình, bạn bè xa lánh, chán ghét. Vô cùng đau khổ, T.Ba quyết định giải thoát, chấp nhận cái chết. Nhân vật Hồn Trương Ba: Màn đối thoại Màn đối thoại giữa Hồn và Xác với người thân Màn đối thoại với Đế Thích HỒN TRƯƠNG BA Màn kết Hồn Trương Ba gặp gỡ Đế Thích-> Đấu tranh để lựa chọn cách sống. -Nghệ thuật tạo xung đột kịch: liên hoàn và tăng cấp Mọi người trong gia đình xa lánh-> Hồn Trương Ba tuyệt vọng Hồn và Xác đối thoại -> Hồn đau khổ, bế tắc Hồn Trương Ba tự nhận thấy không thể sống “hồn này xác nọ” II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. Màn đối thoại giữa Hồn Trương Ba và xác hàng thịt a) Nguyên nhân dẫn đến xung đột kịch
- Xem thêm -