Tài liệu Bài giảng học vần uê - uy tiếng việt 1

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 220 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Học vần: UÊ - UY Người thực hiện: Hà Thị Thu Hương Trường: Tiểu học Hồng Thái Đông Học vần Kiểm tra bài cũ: khoa học ngoan ngoãn Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng. khai hoang Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2010 HọcHọc vần vần Viết bảng con: Học vần Bài 98: uê huê. bông huệ uê uy uy huy huy hiệu Học vần Bài 98: uê uy Hãy so sánh vần uê - uy u ê y Học vần Bài 98: uê huê. bông huệ cây vạn tuế xum xuê uê uy uy huy huy hiệu tàu thuỷ khuy áo Học vần Bài 98: uê huê. bông huệ cây vạn tuế xum xuê uê uy uy huy huy hiệu tàu thuỷ khuy áo Học vần Bài 98: Luyện viết bảng: uê uy Học vần (tiết 2) Bài 98: uê huê. bông huệ cây vạn tuế xum xuê uê uy uy huy huy hiệu tàu thuỷ khuy áo Học vần (tiết 2) Bài 98: uê uy Luyện đọc câu Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi. Học vần (tiết 2) Bài 98: uê uy Luyện đọc câu Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi. Học vần Bài 98: uê huê. bông huệ cây vạn tuế xum xuê uê uy uy huy huy hiệu tàu thuỷ khuy áo Học vần (tiết 2) Bài 98: uê uy Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi. Học vần Bài 98: uê huê. bông huệ cây vạn tuế xum xuê uê uy uy huy huy hiệu tàu thuỷ khuy áo Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi. Học vần (tiết 2) Luyện viết vở: Bài 98: uê uy Học vần (Tiết 2) Bài 98: Luyện nói uê uy Học vần (Tiết 2) Luyện nói Bài 98: uê uy Học vần (Tiết 2) Luyện nói Bài 98: uê uy
- Xem thêm -