Tài liệu Bài giảng học vần op - ap tiếng việt 1

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Quý thầy cô về dự giờ thăm lớp! Học Vần: OP - AP Đọc: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa. Viết: chúc mừng thác nước OP - AP op họp họp nhóm OP – AP ap sạp múa sạp OP - AP op họp họp nhóm ap sạp múa sạp OP – AP * Em tập viết bảng con: op - ap họp nhóm múa sạp Thư giãn OP - AP con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp OP - AP con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp con cọp đóng góp xe đạp OP - AP con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp OP - AP op họp ap sạp họp nhóm múa sạp con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ và các em học sinh!
- Xem thêm -