Tài liệu Bài giảng hóa học 9 axit cacbonic và muối cacbonat

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 205 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

HÓA HỌC 9 AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT CÂU HỎI: Em hãy chọn những chất thích hợp để điền vào các phương trình hoá học sau: Muối +… Muối mới + Axit mới b Muối +… Muối mới + Bazơ mới c Muối +… Muối mới + Muối mới d Muối a t0  …+… ĐÁP ÁN Muối + Axit Muối mới + Axit mới b Muối + Bazơ Muối mới + Bazơ mới c Muối + Muối Muối mới + Muối mới d Muối a t0  t0  Nhiều chất mới Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat I. AXIT CACBONIC II. MUỐI CACBONAT III. CHU TRÌNH CACBON TRONG TỰ NHIÊN Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat I. AXIT CACBONIC (H2CO3) 1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí - CO2 tan được trong nước tạo thành dung dịch H2CO3 - Tỷ lệ VCO2 : VH2O = 9:100 2. Tính chất hoá học - H2CO3 là axit yếu, dung dịch H2CO3 làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ nhạt. - H2CO3 là một axit không bền trong phản ứng bị phân huỷ: H2CO3 CO2 + H2O Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat II. MUỐI CACBONAT 1. PHÂN LOẠI - -Thế Muối nàocacbonat là muối là cacbonat? muối của axit cacbonic. - Dựa vàoloại sự có hoặc không có nguyên tử H trong -Có hai muối cacbonat: gốc axit ta có thể chia muối cacbonat thành mấy loại? + ví Muối Cho dụ?cacbonat trung hoà được gọi là muối cacbonat: CaCO , Na CO , K CO ... 3 2 3 2 3 + Muối cacbonat axit được gọi là muối hiđrocacbonat: NaHCO , KHCO , CaHCO3 ... 3 3 2 Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat II. MUỐI CACBONAT 2.TÍNH CHẤT A. TÍNH TAN Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat II. MUỐI CACBONAT 2.TÍNH CHẤT A. TÍNH TAN - Đa số muối cacbonat không tan trong nước, trừ một số muối cacbonat của kim loại kiềm như: Na CO , K CO ... 2 3 2 - Hầu hết muối hidrocacbonat tan trong nước như: MgHCO3 , CaHCO3 ... 2 2 3 Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat II. MUỐI CACBONAT 2. TÍNH CHẤT a. TÍNH TAN b. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC - Dựa Tác dụngvào vớinhững axit. tính chất hoá học của muối, em hãy dựnghiệm đoán tính hoá họcvà củaNamuối * Thí 1:chất dd NaHCO lần lượt td với CO cacbonat? HCl - Chuẩn bị: Hai ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa khoảng 1ml dd NaHCO3 và Na CO riêng biệt. Lọ đựng dd HCl, kẹp gỗ, ống hút, giá thí nghiệm. 3 2 2 3 3 Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat Tiến hành thí nghiệm Hiện Tượng thí nghiệm Nhận xét, viết phương trinh phản ứng Nhỏ vài giọt dd HCl vào hai ống nghiệm có chứa 1 ml Na2CO3 và 1 ml NaHCO3. Quan sát hiện tượng và giải thích? Có bọt khí thoát ra ở cả hai ống nghiệm. Đó là do có phản ứng hoá học sau: NaHCO dd   HCl dd   NaCl dd   CO k   H O l  Na CO dd   2HCl dd   2 NaCl dd   CO k   H O l  3 2 3 2 2 2 2 * MUỐI CACBONAT + AXIT MẠNH  MUỐI MỚI + CO2 + H2O Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat II. MUỐI CACBONAT 2.TÍNH CHẤT Tác dụng với dd bazơ (Kiềm). * Thí nghiệm 2: dd K 2 CO 3 tác dụng với dd Ca (OH ) 2 - Chuẩn bị: Một ống nghiệm chứa khoảng 1ml ddCa (OH ) 2 và lọ đựng dd K 2 CO 3 - Kẹp gỗ, giá thí nghiệm. Cách tiến hành: Nhỏ vài giọt ddK 2 CO 3 vào ống nghiệm có chứa 1 ml Ca (OH ) 2 Quan sát hiện tượng và giải thích: Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat Hiện tượng: Có vẩn đục hoặc kết tủa trắng xuất hiện. Nhận xét: Đó là do có phản ứng hoá học sau: K 2 CO3 (dd )  Ca(OH ) 2  CaCO3 (r )  2KOH (dd ) (Trắng) * MỘT SỐ DD MUỐI CACBONAT + DD BAZƠ  MUỐI CABONAT KHÔNG TAN + BAZƠ MỚI •Chú ý: •Muối hiđrocacbonat + dd kiềm  muối trung hoà + H2O VD : NaHCO3 (dd)  NaOH(dd)  Na2CO3 (dd)  H 2O(l ) Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat Tác dụng với dd muối. * Thí nghiệm 3: dd Na 2 CO 3 tác dụng với dd CaCl2 - Chuẩn bị: Một ống nghiệm chứa khoảng 1ml dd CaCl2 và lọ đựng dd Na 2 CO 3 - Kẹp gỗ, ống hút, giá thí nghiệm. Cách tiến hành: Nhỏ vài giọt dd Na 2 CO 3vào ống nghiệm có chứa 1 ml CaCl2 Quan sát hiện tượng và giải thích? Tiết 37: Axit cacbonic và muối cacbonat II. MUỐI CACBONAT 2.TÍNH CHẤT Hiện tượng: Có vẩn đục hoặc kết tủa trắng xuất hiện. Nhận xét: Đó là do có phản ứng hoá học sau: Na2 CO3 (dd )  CaCl2 (dd )  CaCO3 (r )  2 NaCl(dd ) (Trắng) * DD MUỐI CACBONAT + MỘT SỐ DD MUỐI KHÁC   2 MUỐI MỚI. Muối cacbonat bị nhiệt phân huỷ Q ua n s 3 .1 6 á t H ì n h thà nh hã y hoà n sơ đ ồ ứng s phản a u: … to Na2CO3+…+… Muối cacbonat bị nhiệt phân huỷ Đáp án: NaHCO3 to Na2CO3+CO2+H2O 3. Ứng dụng (SGK) III. CHU TRÌNH CACBON TRONG TỰ NHIÊN Bài tập: Hãy cho biết các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau: a. H2SO4 và KHCO 3 b. K 2 CO3 và NaCl c. MgCO3 và HCl d. CaCl 2 và Na2CO3 e. Ba(OH) 2 và K2CO3 Giải thích và viết phương trình hoá học? Đáp án: a. H 2 SO4  2 KHCO3  K 2 SO4  2CO2  2 H 2 O Không phản ứng b. K 2 CO3  NaCl  c. MgCO3  2HCl  MgCl2  CO2  H 2O d. CaCl2  Na2 CO3  CaCO3  2 NaCl e. Ba(OH) 2  K2CO3  BaCO3  2KOH
- Xem thêm -