Tài liệu Bài giảng hình học 6 bài 8

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 6 BÀI 8: KHI NÀO AM+MB=AB 1) Vẽ đoạn thẳng AB, lấy điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB và AB. So sánh tổng AM + MB với AB. A 2) AM = 3 cm B M MB = 5 cm AM + MB = AB (8 cm) AB = 8 cm 2.Vẽ đoạn thẳng AB. Lấy điểm N nằm ngoài đường thẳng AB. Đo độ dài các đoạn thẳng AN, NB và AB. So sánh AN + NB với AB? A B AB = 8cm AN = 4,1 cm NB = 4,7 cm N So sánh: AN + NB = 4,1 + 4,7 = 8,8 cm => AN + NB > AB 1) Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB? Đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh AM + MB với AB ở hình 48a và 48b (sgk-120). a) A b) B A M AM = 2 cm MB = 3 cm AB = 5 cm Nhận xét vị trí của điểm M so với điểm A và B ở cả hai hình trên ? AM + MB = AB (5 cm) M AM = 1,5 cm MB = 3,5 cm AB = 5 cm AM + MB = AB (5 cm) B KHI NÀO THÌ AM + MB = AB Đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh AM + MB Với AB? A nào thì BM = 4,2cm, AB Khi = 2,8cm, B AM = 7cm M => AM = + AB MB ?> AB AM+MB *Nhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, Nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Vận dụng: A M Cho D nằm giữa E và G => ED + DG = EG Cho AK + KB = AB => K nằm giữa A và B B KHI NÀO THÌ AM + MB = AB Cho M nằm giữa A và B => AM + MB = AB Cho AM + MB = AB => M nằm giữa A và B A 4cm M 10cm ? B Vận dụng: Cho M nằm giữa A và B sao cho AM = 4cm, AB = 10cm. Tính MB? Giải: Vì M nằm giữa A và B nên AM + MB = AB Thay AM = 4cm, AB = 10cm, ta có: 4 + MB = 10  MB = 10 – 4 Vậy: MB = 6 cm Cho ba điểm thẳng hàng, ta chỉ cần đo mấy đoạn thẳng là biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng? KHI NÀO THÌ AM + MB = AB 2) Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất: Thước dây KHI NÀO THÌ AM + MB = AB 2) Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất: Thước cuộn KHI NÀO THÌ AM + MB = AB 2) Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất: Thước gấp KHI NÀO THÌ AM + MB = AB 2) Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất: Thước chữ A KHI NÀO THÌ AM + MB = AB VD: Đo khoảng cách giữa hai điểm C và D trên mặt đất nhỏ hơn độ dài thước cuộn + Giữ cố định một đầu thước tại một điểm + Căng thước đi qua điểm thứ hai. C m 00 m CD = 18 m 10 D 20 KHI NÀO THÌ AM + MB = AB KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ Nếu M nằm giữa A và B => AM + MB = AB Nếu AM + MB = AB => M nằm giữa A và B 3) Bài tập: Bài 46-sgk I . Bài 47-sgk E N . K . Vì N nằm giữa I và K, nên: IN + NK = IK Thay IN = 3cm, IK = 6cm, ta cĩ: 3 + 6 = IK => 9 = IK Vậy: IK = 9 cm . M . F . Vì M nằm giữa E và F, nên: ME + MF = EF  4 + MF = 8 => MF = 8 - 4 => MF = 4 cm mà EM = 4 cm Vậy: EM = MF KHI NÀO THÌ AM + MB = AB Bài tập 48: Nếu M nằm giữa A và B => AM + MB = AB Nếu AM + MB = AB => M nằm giữa A và B Em Hà có một sợi dây dài 1,25m, em dùng dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây liên tiếp thì khoảng 1 cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng 5 độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng của lớp học là bao nhiêu? Giải: Độ dài phần còn lại sau 4 lần đo là: 1 1,25(m) m .1,25  0,25 5 Chiều rộng của lớp học là: 1,25 . 4 + 0,25 = 5,25 (m) Đáp số: 5,25 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m KHI NÀO THÌ AM + MB = AB Cho hình vẽ: N P M A Hãy giải thích vì sao: AB = AM + MN + NP + PB ? *Giải thích: Vì N nằm giữa A và B => AB = AN + NB Vì M nằm giữa A và N => AN = AM + MN Vì P nằm giữa N và B => NB = NP + PB Do đó: AB = AM + MN + NP + PB (đpcm) B KHI NÀO THÌ AM + MB = AB Hướng dẫn về nhà Học bài theo vở ghi và SGK Làm bài 47; 48; 49; 50 SGK/121. Đọc trước bài: “Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài”. XIN CHÂN CHÂN THÀNH THÀNH CẢM CẢM ƠN ƠN XIN
- Xem thêm -