Tài liệu Bài giảng hệ thống viễn thông

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 321 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

Bài giảng môn học Hệ thống viễn thông Telecommunication Network Systems Giảng viên: Hoàng Trọng Minh Email: Hoangtrongminh@ptit.edu.vn Hoangtrongminh@yahoo.com Webpage: hoangtrongminh.info Nội dung môn học Mục tiêu:Cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng của hệ thống truyền thông hiện nay. Kiến trúc và các giải pháp hướng tới mạng NGN, các giải pháp công nghệ mạng viễn thông tiên tiến đang được triển khai và ứng dụng. Nội dung môn học Chương 1: Giới thiệu chung 1.1 Động lực và xu hướng phát triển mạng NGN 1.2 Các công nghệ nền tảng cho mạng NGN 1.3 Các tổ chức và hướng phát triển NGN 1.4 Kết luận chương Chương 2: Giải pháp chuyển mạch mềm 2.1 Mô hình kiến trúc 2.2 Các thành phần của chuyển mạch mềm 2.3 Các giao thức báo hiệu của chuyển mạch mềm 2.4 Kết luận chương Nội dung môn học Chương 3: Phân hệ đa phương tiện IP 3.1 Giới thiệu chung 3.2 Mô hình kiến trúc tổng quan của IMS 3.3 Ưu và nhược điểm của IMS 3.4 Kiến trúc hệ thống IMS 3.5 Kết luận chương Chương 4: Các giải pháp công nghệ tiên tiến 4.1 Giải pháp SONET/SDH NGN 4.2 Giải pháp mạng PON 4.3 Giải pháp ghép kênh theo bước sóng WDM 4.4 Xu hướng và mô hình tích hợp IP/WDM Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN Hạ tầng thông tin và truyền thông dựa trên hai phương thức: TDM và Packet Xu hướng phát triển dịch vụ trên nền gói gia tăng lớn. Nhược điểm của hạ tầng PSTN - Cứng nhắc trong việc phân bổ băng thông; - Khó khăn trong việc tổ hợp mạng; - Khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ mới; - Đầu tư cho mạng PSTN lớn; - Giới hạn trong phát triển mạng; - Không đáp ứng được sự tăng trưởng nhanh của các dịch vụ dữ liệu. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN Khuyến nghị Y.2001 của ITU-T chỉ rõ: Mạng thế hệ sau (NGN) là mạng chuyển mạch gói có khả năng cung cấp các dịch vụ viễn thông và tạo ra ứng dụng băng thông rộng, các công nghệ truyền tải đảm bảo chất lượng dịch vụ và trong đó các chức năng dịch vụ độc lập với các công nghệ truyền tải liên quan. Nó cho phép truy nhập không giới hạn tới mạng và là môi trường cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ trên các kiểu dịch vụ cung cấp. Nó hỗ trợ tính di động toàn cầu cho các dịch vụ cung cấp tới người sử dụng sao cho đồng nhất và đảm bảo. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN NGN là mạng - Có hạ tầng thông tin duy nhất dựa trên công nghệ chuyển mạch gói; - Triển khai các dịch vụ một cách đa dạng và nhanh chóng; - Đáp ứng sự hội tụ giữa thoại và số liệu, giữa cố định và di động; - Các hệ thống hỗ trợ có khả năng mềm dẻo, cho phép khách hàng sử dụng nhiều loại hình dịch vụ mà chỉ cần một nhà cung cấp. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN  Mạng hiện tại tồn tại 1 cách riêng lẻ, ứng với mỗi loại dịch vụ thông tin lại có ít nhất 1 loại mạng viễn thông riêng biệt để phục vụ dịch vụ đó: • Mạng điện thoại cố định • Mạng điện thoại di động • Mạng truyền số liệu  Sử dụng 2 kỹ thuật chuyển mạch chính: • Chuyển mạch kênh • Chuyển mạch gói  Trong các hệ thống kiến trúc tổng đài vẫn là đơn khối Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN Sự tồn tại riêng lẻ của các hệ thống viễn thông Sự độc quyền của các nhà cung cấp Khó khăn trong vấn đề quản lý mạng Serv SCP GSM BSC Serv SCP SSP MSC AAA SGSN GGSN NB wireline RSU BB wireline DS LAM Circuit Backbone SSP LEX NAS BAS ATM Switch Packet Backbone @ Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN NGN là mạng do dịch vụ thúc đẩy, vì vậy khi xem xét đến động lực ra đời của NGN ta xem xét đến khía cạnh sự thúc đẩy của dịch vụ:  Xuất phát từ nhu cầu dịch vụ của khách hàng  Xuất phát từ yêu cầu của các doanh nghiệp khai thác dịch vụ viễn thông  Xuất phát từ nhu cầu của các nhà quản lý Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN Các yếu tố công nghệ để hỗ trợ phát triển NGN  Công nghệ chuyển mạch Thay dần công nghệ chuyển mạch kênh bằng chuyển mạch gói  Công nghệ truyền dẫn Truyền dẫn toàn quang ..  Công nghệ truy nhập Truy nhập băng rộng vô tuyến, hữu tuyến với công nghệ xDSL, CDMA...  Sự phát triển của khoa học kỹ thuật Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN NGN đáp ứng hiệu quả các nhu cầu khác nhau  Chuyển mạch gói  Phân chia giữa các lớp mạng  Giao diện mở Services Services Services Profile Mediation Call control NB Radio BB Radio BB wireline Packet transfer =>Triển khai và thiết kế dịch vụ nhanh hơn 12 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN Internet phone SIP server/ H323GK Voice/ Chat NGN c4 VoIP NGN c5 Softswitch /MGC C4 Softswitch /MGC C5 IP trunking Current TDM svc Multimedia svc FMC IMS Fix+Mobile svc (PTT, VCC..) Name HT điều khiển Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN ` ` WAN Switch/hub ` router ` DATA NETWORK Voice NETWORK PSTN PBX PBX Sự tách biệt dịch vụ thoại và số liệu Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN ` ` WAN Switch/hub ` router ` DATA NETWORK Voice NETWORK VoIP gateway VoIP gateway PSTN PBX PBX Hội tụ thoại và số liệu, công nghệ VoIP Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN Sự hội tụ giữa thoại và số liệu, cố định và di động trong NGN Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN Trước đây PCS IS-95A IS-95B Hiện tại CDMA2000 1X Tương lai 1X EV-DV 1X EV-DO WCDMA Mạng di động IEEE802.11a IEEE802.11 Mạng hội tụ băng rộng Toàn IP IEEE802.11b IEEE802.11g Mạng không dây PSTN Modem ISDN Mạng cố định ADSL VDSL FTTH Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG Thông minh o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN Môi trường hội tụ Dịch vụ định vị Điều khiển từ xa Dịch vụ biểu cảm Người-Máy Hội nghị truyền hình DAB/DVB Thoại thấy hình TV di động Người-Người Hướng thoại VOD Video streaming Di động Dịch vụ theo vị trí SMS Tải nhạc chuông Hướng thoại Dữ liệu tốc độ thấp Multimedia Multimedia nhanh, băng rộng Xu hướng hội tụ các dịch vụ viễn thông (theo 3GPP) Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN  Mạng có cấu trúc đơn giản;  Đáp ứng nhu cầu cung cấp các loại hình dịch vụ viễn thông phong phú và đa dạng;  Nâng cao hiệu quả sử dụng, chất lượng mạng lưới và giảm chi phí khai thác, bảo dưỡng;  Dễ dàng tăng dung lượng, phát triển dịch vụ mới;  Có độ linh hoạt và tính sẵn sàng cao, năng lực tồn tại mạnh;  Tổ chức mạng dựa trên số lượng thuê bao theo vùng địa lý và nhu cầu phát triển dịch vụ, không theo địa bàn hành chính mà theo vùng mạng hoặc vùng lưu lượng. Nguyên tắc tổ chức mạng NGN Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG o Động lực và xu hướng phát triển lên NGN Nền tảng là hệ thống mạng mở: - Các khối chức năng của tổng đài truyền thống được chia thành các phần tử mạng độc lập, các phần tử phân theo chức năng và phát triển một cách độc lập. - Giao diện và giao thức giữa các bộ phận phải dựa trên các tiêu chuẩn tương ứng. Là mạng dịch vụ thúc đẩy: - Chia tách dịch vụ với điều khiển cuộc gọi; - Chia tách cuộc gọi với truyền tải.
- Xem thêm -