Tài liệu Bài giảng gương cầu lồi vật lý 7

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

bµ i 7 kiÓm tra bµi cò Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Trả lời:  Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.  Ảnh lớn bằng vật.  Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. tiÕt 8 - bµi 7 GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: 1.Quan sát: C1 Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi ở hình 7.1 và cho nhận xét: Ảnh cã phải là ảnh ảo không? Vì sao ? 2. Ảnh lớn hay nhỏ hơn vật ? Hình 7.1 GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: 1.Quan sát: C 1 1. Ảnh ảo, vì không hứng được trên màn chắn. 2. Ảnh nhỏ hơn vật. Hình 7.1 GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: 1.Quan sát: 2.Thí nghiệm kiểm tra: (Hình 7.2) Gương cầu lồi Gương phẳng So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gương GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: 1.Quan sát: 2.Thí nghiệm kiểm tra: (Hình 7.2) 3.Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có các tính chất sau: 1. Là ảnh . ả .o . . . .không hứng được trên màn chắn. 2. Ảnh . nh . . .ỏ. . . hơn vật. GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi: 1.Thí nghiệm: (Hình 7.3) C2 So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của hai gương. Gương cph ầuẳng lồi GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi: 1.Thí nghiệm: (hình 7.3) 2.Kết luận: Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát rộng được một vùng………..hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước. GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi: III. Vận dụng: C 3 Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm như thế có lợi gì? GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi: III. Vận dụng: C3 Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước,vì vậy giúp cho người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn đằng sau. GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi: III. Vận dụng: Ở nh ữ ng ch ỗ đ ư ờng C 4 g ấ p kh ú c c ó v ậ t c ả n che khu ấ t, ng ư ờ i ta th ư ờng đặt một gương cầu lồi lớn (h ì nh 7.4). G ư ơ ng đ ó gi úp ích gì cho người lái xe? Hình 7.4 GƯƠNG CẦU LỒI I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi: III. Vận dụng: C4 Gương cầu lồi này giúp cho người lái xe phát hiện được phía đường bị khuất có vật cản hoặc có xe chạy ngược chiều hay không. TRÒ CHƠI Ô CHỮ 11 22 33 44 55 66 77 V Ậ T S Á N G N G U Ồ N S Á N G Ả N H Ả O N G Ô I P S A O H Á P T U Y B Ó N G Đ E G Ư Ơ N G P Ế N N H Ẳ N G C kh ng ận ợ nh ávới ng ênnó mgương à? n ? Câu 2: Vật tự nó phát ra sáng ?tr 3: mà ta nhìn thấy trong gương phẳng Câu 5: Đường thẳng góc mặt Câ âu u6 4: áCái cỗch ấô m slại ánh ng trvuông êđư nsáng bánh ầcảnh uátr ờhàng isđ ê m quang m y?ắn ? 1:C :Ch Vật hắt ánh chiếu vào ?âch 7: Dụng cụ dùng soi ngày CỦNG CỐ Câu 1: Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi là: A. Ảnh ảo, lớn hơn vật. B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật. C. Ảnh ảo, lớn bằng vật. D. Ảnh thật, lớn bằng vật. Câu 2: Mặt phản xạ của gương cầu lồi là: A. Mặt lõm của một phần mặt cầu. B. Mặt phẳng của gương phẳng. C. Mặt lồi của một phần mặt cầu. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 3: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước? A. Hẹp hơn. B. Bằng nhau. C. Rộng hơn. D. Có thể lớn hơn hoặc bằng. (1) (2) A Người GƯƠNG CẦU LỒI B Ảnh Người Ảnh GƯƠNG PHẲNG CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT
- Xem thêm -