Tài liệu Bài giảng google pagerank

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Đã đăng 28948 tài liệu

Mô tả:

Google Pagerank Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Pagerank Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Google Pagerank Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Google Pagerank Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Google Pagerank Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Google Pagerank Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thực hành về Google Pagerank Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thực hành về Google Pagerank 1 1 1 1 1 1 1 Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thực hành về Google Pagerank 1 1 1 1 1 1 1 Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thực hành về Google Pagerank 1 1.5 1 1.5 1 1 1 Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thực hành về Google Pagerank Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thực hành về Google Pagerank 1 A B 1 Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thực hành về Google Pagerank 1.3 1.3 1 0.3 Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Google Pagerank 1. Trang có PR thấp vẫn có thứ hạng cao hơn trang có PR cao 2. Để có Pagerank cao cần có thêm backlink 3. Pagerank Toolbar update 3 tháng 1 lần 4. Pagerank thực update liên tục 5. Giá trị Pagerank có giá trị từ 0 - 10 Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Kim tự tháp trong Seo Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thuật ngữ Seo quan trọng ! Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thuật ngữ Seo 1. Search Engine: Công cụ tìm kiếm. 2. Index: Lập chỉ mục. 3. Directory : Danh bạ web. 4. Spider, bot, crawler: Công cụ thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm. 5. Seo: Viết tắt của từ Search Engine Optimization 6. Sem: Viết tắt của từ Search Engine Marketing 7. Market Search Share: Thị phần tìm kiếm 8. Adwords: Hình thức quảng cáo trả phí của Google, hay còn gọi là PPC 9. CTR: Click through rate: Tỷ lệ click 10. Data center: trung tâm dữ liệu 11. Viral Marketing: maketing lan tỏa, lan truyền Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Thuật ngữ Seo 12. Unique Content : Nội dung là duy nhất, độc nhất. 13. Quality Content: Chất lượng nội dung 14. Content is King: Nội dung là vua 15. Internal link: liên kết nội bộ 16. Sitemap: Bản đồ của website 17. Url structure: Cấu trúc của đường dẫn trong website 18. Bot accessibility: Khả năng hoạt động của Bot 19. Keyword research: Nghiên cứu từ khóa 20. Keyword targeting: Từ khóa mục tiêu - hướng tới người dùng tiềm năng 21. Link building: Xây dựng liên kết 22. Google Pagerank: Tầm quan trọng của một page Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com Seo Tools bổ trợ Công ty TNHH đầu tư công nghệ và truyền thông Litado – website: litado.com – email: contact@litado.com
- Xem thêm -