Tài liệu Bài giảng góc hình học 6

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

HÌNH HỌC 6 – BÀI GIẢNG Kiểm tra miệng: Bài 5 trang 73(SGK): Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ 3 tia OA,OB,OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao? Trong các hình vẽ sau, hình nào có hai tia chung gốc? x x O O A y Hình 1 v F N b M M u a N Hình 4 Hình 3 u Hình 2 t A B O Hình 5 v D Hình 6 C BT6a,b.SGK: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: góc xOy a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ……………... cạnh của góc xOy Điểm O là đỉnh …… Hai tia Ox, Oy là hai ……………………... điểm S có hai cạnh là…………….. hai tia SR, ST b) Góc RST có đỉnh là ……… có hai cạnh là hai tia đối nhau c) Góc bẹt là góc …………………….. Một số hình ảnh góc trong thực tế: Hai cạnh của thước xếp tạo thành một góc Chùm ánh sáng laser tạo thành những góc Đèn Laser phát sáng Pháo hoa Cầu dây văng Mỹ Thuận Đồng hồ treo tường x y 1 2 O t x M O y Bài tập 7/75sgk y C Hình z Quan sát các hình sau rồi điền vào bảng: y x M S T P b) a) Tên góc z c) (cách viết thông thường) Tên đỉnh Tên cạnh a) góc yCz, góc zCy, góc C C Cy, Cz b) …………………………. …… …….. P Tên góc (Cách viết kí hiệu)  y, C  yCz, zC ……………….. BT 8.SGK: Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình vẽ. Nêu tên góc bẹt nếu có. Có tất cả bao nhiêu góc? C A B Có các góc là: Góc BAC, góc CAD, góc BAD Kí hiệu tương ứng là: Tên góc bẹt là: D  BAD Vậy có tất cả ba góc. , BAC , CAD  BAD Tình huống:Cầu thủ chuẩn bị sút bóng vào cầu môn. Hãy giúp cầu thủ này phải “sút bóng” như thế nào để bóng vào cầu môn? C D B Trong mặt phẳng Em hãy giúp cầu thủ này sút bóng vào cầu môn bằng cách: 1) Hãy vẽ góc CBD ( còn gọi là “góc sút bóng”) . 2) Hãy vẽ 1 đường đi của quả bóng để bóng vào cầu môn? 3) Hãy gạch chéo phần mặt phẳng mà khi quả bóng đi trong phần mặt phẳng đó bóng sẽ vào cầu môn? HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ -Học: Định nghĩa góc,góc bẹt:Gọi tên, kí hiệu,cách vẽ góc. Khái niệm điểm nằm trong góc. -Bài tập về nhà: Bài 9, 10 SGK / 75, Bài 7, 10 SBT / 53 HD: Bài 10 : Vẽ ba góc ABC, BCA, CAB rồi gạch chéo….. -Tiết sau mang thước đo độ để học bài “Số đo góc’’. Cho hình vẽ gồm 4 tia chung gốc. Hãy cho biết: y x z Trên hình vẽ có bao nhiêu góc? Đọc tên và viết kí hiệu? A t Gợi ý: Có 6 góc
- Xem thêm -