Tài liệu Bài giảng giới thiệu hình trụ - giới thiệu hình cầu toán 5

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 244 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG TOÁN 5 Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu 1. Giới thiệu hình trụ a) Các hộp có dạng hình trụ: Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu 1. Giới thiệu hình trụ b) Một số đặc điểm của hình trụ Mặt đáy Mặt xung quanh Mặt đáy Hai mặt đáy và mặt xung quanh của hình trụ Hình trụ Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu 1. Giới thiệu hình trụ *Quan *Các hình sát không các hình cóvẽ dạng sau:hình trụ: 1 2 3 Đây có phải là các hình có dạng hình trụ không? Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu 2. Giới thiệu hình cầu: Trái đất có dạng hình cầu Quả bóng đá có dạng hình cầu Hình cầu Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu 2. Giới thiệu hình cầu: *Các đồsát *Quan vậthình không vẽ có mộtdạng số đồ hình vậtcầu: sau: Quả táo Bóng điện Cái chuông Các đồ vật trên có dạng hình cầu hay không? Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Bài 1: Trong các hình dưới đây hình nào là hình trụ? Hãy điền dấu x vào ô trống dưới hình nào là hình trụ. Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Bài 1: Trong các hình dưới đây hình nào là hình trụ? Hãy điền dấu x vào ô trống dưới hình nào là hình trụ. x x Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Bài 2: Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu? Hãy điền dấu x vào ô trống dưới hình vẽ đồ vật có dạng hình cầu. Viên bi Quả bóng bàn Quả trứng gà Hộp chè Bánh xe đạp Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Bài 2: Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu? Hãy điền dấu x vào ô trống dưới hình vẽ đồ vật có dạng hình cầu. x x Quả bóng bàn Quả trứng gà Hộp chè Bánh xe đạp Viên bi Toán Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Bài 3: Hãy kể tên một số đồ vật có dạng: a) Hình trụ; b) Hình cầu. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ
- Xem thêm -