Tài liệu Bài giảng giới thiệu chung hệ nội tiết sinh học 8

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Chương X: NỘI TIẾT Bài 55: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT I. ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT  I. ĐẶC ĐIỂM HỆ NỘI TIẾT Tuyến nội tiết sản xuất ra các hooc môn chuyển theo đường máu đến các cơ quan đích để điều hoà các quá trình sinh lý của cơ thể. II. PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI TIẾT VỚI TUYẾN NGOẠI TIẾT - Hãy quan sát hình ảnh sau (chú ý đường đi của sản phẩm tiết) - Thảo luận nhóm (3’) hoàn thành bảng “So sánh tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết”. Ống dẫn chất tiết Mạch máu Tế bào tuyến Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết Bảng so sánh tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết Giống Khác nhau Tuyến ngoại tiết Tuyến nội tiết Các tế bào tuyến đều ra tiết sản phẩm tiết Sản phẩm tiết là Sản phẩm tiết hoocmôn ngấm đựơc đổ vào ống trực tiếp vào máu. dẫn chất tiết. Quan sát hình bên và cho biết: ? Kể tên các tuyến nội tiết trên cơ thể người? ? Hãy xác định vị trí của từng tuyến?  II. PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI TIẾT VỚI TUYẾN NGOẠI TIẾT -Tuyến ngoại tiết: Chất tiết theo ống dẫn tới các cơ quan tác động.Vd: tuyến mồ hôi, tuyến lệ... - Tuyến nội tiết: Chất tiết ngấm thẳng vào máu tới cơ quan đích.Vd: tuyến yên, tuyến giáp.... - Ngoài ra có một số tuyến vừa thực hiện nhiệm vụ nội tiết vừa thực hiện nhiệm vụ ngoại tiết đựơc gọi là tuyến pha. Vd: Tuyến tuỵ, tuyến sinh dục. III. HOOC MÔN  1. Tính chất của hoocmôn - Mỗi hoocmôn chỉ tác động lên 1 hoặc 1 số cơ quan xác định gọi là “cơ quan đích”. - Hooc-môn có hoạt tính sinh học rất cao. - Hooc-môn không mang tính đặc trưng cho loài. Tác dung của hoocmôn tăng trưởng GH (Tiết nhiều, ít) Bệnh nhân ưu năng tuyến yên gây tiết nhiều GH Bệnh nhân do khối u của tuyến trên thận gây nên.  2. Vai trò của hooc - môn - Duy trì tính ổn định môi trường bên trong cơ thể. - Điều hòa các quá trình sinh lý (như trao đổi chất, quá trình chuyển hoá ...) diễn ra bình thường. * Dặn dò - Học bài. - Đọc mục “em có biết”. - Nghiên cứu nội dung bài 56: “Tuyến yên và tuyến giáp”. + Tìm hiểu đặc điểm và chức năng của tuyến yên, tuyến giáp ? + Kẻ trước nội dung bảng 56.1 vào vở.
- Xem thêm -