Tài liệu Bài giảng digital marketing trong một doanh nghiệp

  • Số trang: 164 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 547 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

Khái niệm marketing Marketing là hoạt động tìm hiểu nhu cầu thị trường và đáp ứng nhu cầu đó một cách hiệu quả nhất Quản trị Marketing R C STP I MM • R: research • STP: Segmenting, Targeting, Position • MM: Marketing Mix • I: Implementation • C: Control 4P-Marketing Mix Số người sử dụng internet tại Việt Nam từ năm 2003-2010 Số liệu người dùng internet tại Việt Nam tính tới 6/2013 Nguồn Vnnic.vn Xu hướng giải trí thay đổi nhanh Digital marketing là việc quản lý và thực hiện các hoạt động marketing, trong đó sử dụng các phương tiện điện tử như: website, email, phương tiện không dây kết hợp với các dữ liệu số về đặc điểm và hành vi của khách hàng Lợi thế của Digital marketing Nắm N m bắt b t được đ c xu hướng h ng phát triển tri n chung và thói quen của c a khách hàng Có tính chất toàn cầu, rộng khắp Tiếp cận được tới khách hàng liên tục 24/7 Tiếp cận chính xác tới từng đối tượng khách hàng Có thể tương tác với khách hàng Chi phí tối ưu hơn nhiều hình thức truyền thống Hiệu quả có thể đo lường được Digital làm thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng Memery Digital làm thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng After Digital Memery Các công cụ Digital Chiến lược Digital Marketing Chiến lược Digital Marketing
- Xem thêm -