Tài liệu Bài giảng digital marketing tiếp thị kỹ thuật số

 • Số trang: 36 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 231 |
 • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng digital_marketing tiếp thị kỹ thuật số
Digital Marketing – Tiếp thị Kỹ thuật số Nội dung 4 buổi A. Digital Marketing • Digital Marketing / e-marketing / online marketing / internet marketing • Các kênh Digital Marketing • Triển khai Digital Marketing • Một số thuật ngữ trong Ads & các KPI • KPI & Công cụ đo lường, báo cáo B. Social Network marketing • • • • Mạng xã hội Các mạng xã hội tiêu biểu Facebook Fan Page – kênh thương hiệu trên Facebook Facebook Ads – quảng cáo trên mạng xã hội C. SEM – Search Engine marketing • • • • Công cụ tìm kiếm & Google Google Adwords – quảng cáo theo từ khoá Google Display Networks – quảng cáo mạng lưới với Google SEO – Search Engine Optimization 1 Digital Marketing là gì • E- Marketing • Digital Marketing • Internet Marketing • Online Marketing Digital Marketing e Marketing Digital Marketing = Digital + Marketing Digital Marketing = Online Marketing + … Internet Marketing 2 Các kênh Digital Marketing • Social Network • Search Engine • Websites • Forums • Mobile & LBS (Local based service) • Email • Others: LCD, TVC, ePoster, máy chiếu ngược, máy trình chiếu tương tác Các kênh phổ biến (quan điểm khác)    Online advertising – Quảng cáo trực tuyến Search Engine marketing – Tiếp thị qua bộ máy tìm kiếm Social Network marketing – Tiếp thị qua Mạng xã hội Email marketing – Tiếp thị qua email Mobile marketing – Tiếp thị qua điện thoại di động Online PR – PR trực tuyến Social Network marketing Search Engine marketing Mobile marketing Website & forum Email Marketing e-poster LCD Advertising Display 3 Triển khai Digital Marketing • Advertising, Branding, PR • 4P & 7P • Đặt mục tiêu • Triển khai • Quy trình Advertising, Branding, PR Yếu tố ảnh hưởng bên ngoài P L E E S T PESTEL Analysis Political: Chính trị Environmental: Môi trường Social: Xã hội Technological: Kỹ thuật Economic: Kinh tế Legal: Pháp luật P L E Consumer (Client) E S T Yếu tố ảnh hưởng bên trong P Product: Sản phẩm Price: Giá Placement: Phân phối Promotion: Quảng bá People: Con người Process: Quy trình Physical Environment: Môi trường P Consumer (Client) P P Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận? Đặt mục tiêu Cụ thể Đo lường được Hành động Hiện thực Giới hạn thời gian
- Xem thêm -