Tài liệu Bài giảng digital marketing chuyên nghiệp

  • Số trang: 156 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 231 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng digital_marketing_chuyên nghiệp
Version Vietnamese DIGITAL MARKETING CHUYÊN NGHIỆP © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Chương trình đào tạo BMG International Education được đăng ký bản quyền. Mọi sao chép phải có sự đồng ý bằng văn bản của BMG. Chi tiết về bản quyền vui lòng liên lạc info@bmg.edu.vn Đường dây nóng: (08) 2244 6267 © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Giới thiệu GV Vũ Hoàng Tâm • Store Manager – NETTRA • Mar & PR Manager – Thành Công mobile • Media Manager – YBA • PR Specialist – Ameco • Sales & Mar Manager – BOM Informatics • Sales & Mar Manager – Việt Hưng Thái • Project Director – Success Software vuhoangtam@gmail.com © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Những dấu hiệu cần biết Không hút thuốc lá Giữ yên lặng khi cần thiết Không sử dụng điện thoại trong phòng học Toilet bên phải cửa ra của phòng học © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Nguyên tắc bài giảng • Hãy lắng nghe – không cần ghi chép • Hãy hiểu bài – không cần nhớ bài • Hãy yên lặng – khi giảng viên giảng bài • Hãy tranh luận – khi lớp cần thảo luận • Học viên là trọng tâm – giảng viên chỉ hướng dẫn • Không cần điểm cao – cần thực tiễn và ứng dụng Học thực tiễn, làm chuyên nghiệpTM © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Thời gian môn học 03 buổi = 06 giờ © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Mục tiêu môn học • Môn học này được thiết kế nhằm giúp bạn: 1. Hiểu rõ các khái niệm về website 2. Những thuật ngữ tương đồng của website 3. Những điểm cần lưu ý khi triển khai một website 4. Chia sẻ kinh nghiệm, phân tích ưu – nhược điểm của từng khái niệm 5. Bài tập tình huống © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Version Vietnamese CHƯƠNG 2 CÁC CÔNG CỤ DIGITAL MARKETING © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Version Vietnamese Bài 1 Tìm hiểu về website, microsite © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Server Hosting Domain Website Các trang web © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Khái niệm • Domain - VD : www.thegioididong.com; www.vnexpress.net; … - Chi phí : 10 USD / năm… - Nhà cung cấp : PA, Mắt Bão… - Tham khảo : www.pavietnam.com; www.matbao.com • Server : Nơi lưu trữ dữ liệu, có thể online hoặc offline (LAN) • Hosting : Nơi lưu trữ dữ liệu mang tính chất online • Server & Hosting có thể thuê trong – ngoài DN, trong – ngoài nước • Website được cấu thành từ nhiều trang riêng rẻ, gọi là site © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM 5 lưu ý khi lập website Lựa chọn tên miền Quảng bá website Biên tập nội dung, thiết kế web “Nuôi” thông tin Hosting web © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM 5 lưu ý mua tên miền Ngắn gọn Ấn tượng © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Riêng biệt www.ybahcm.com.vn Liên tưởng Gắn kết © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM 8 Mô hình web điển hình © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Warning !!! Web “nặng” © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Warning !!! Web “rối” © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM Warning !!! Web “nghèo” tin © BMG International Education Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM
- Xem thêm -