Tài liệu Bài giảng chất béo hóa học 9

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 157 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG HÓA HỌC 9 BÀI 47: CHẤT BÉO Cho các chất sau: A. CH3COOC2H5 B. (C15H31COO)3C3H5 C. CH3COOH D. (C17H33COO)3C3H5 Dãy chất nào đều là este 1. C , D 2. B , C , D 3. A , B , D Chúc mừng em 4. A , B , C A (Etyl axetat) là este của axit Axetic và rượu Etylic. B và D cũng là este. Chúng còn có tên gọi chung là chất béo. I. Chất béo có ở đâu? Quan sát tranh và cho biết chất béo có ở đâu? Dừa Cá Vừng Mỡ lợn Lạc Gà chiên Dầu thực vật Thịt Dê I. Chất béo có ở đâu? - Chất béo có nhiều trong mô mỡ động vật, quả và hạt thực vật… II. Tính chất vật lý: Quan sát hiện tượng thí nghiệm: Lần lượt cho vài giọt Dầu ăn vào trong ống nghiệm: +Ống nghiệm 1: đựng nước +Ống nghiệm 2: đựng benzen * Trong ống nghiệm chứa nước thì dầu ăn như thế nào? * Trong ống nghiệm benzen thì dầu ăn như thế nào? I. Chất béo có ở đâu ? Chất béo có nhiều trong mô mỡ động vật, quả, hạt thực vật… II. Tính chất vật lý : Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ như: Benzen, dầu hỏa, xà phòng. Bài tập: Hãy chọn những phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo. 1. Giặt bằng nước. 2. Giặt bằng xà phòng 3. Tẩy bằng cồn 96o. 4. Tẩy bằng dấm. 5. Tẩy bằng xăng. a. 1, 2 b. 2, 3, 5 Rất tiếc bạn phải chọn lại thôi! Hoan hô! bạn đã chọn đúng. c. 4, 3, 5 d. 2, 1, 4 Rất tiếc bạn phải chọn lại thôi! Rất tiếc bạn phải chọn lại thôi! Lưu ý: (4) Dấm cũng có thể tẩy vết dầu ăn dính vào quần áo nhưng có thể làm hỏng quần áo. I. Chất béo có ở đâu? Chất béo có nhiều trong mô mỡ động vật, quả, hạt thực vật… II. Tính chất vật lý: Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ như: Benzen, dầu hỏa, xà phòng. III. Thành phần và cấu tạo: Glixerol + Axít béo Mô hình phân tử glyxerol Nguyên tử Oxi Cacbon t0, P Chất béo + Nước Mô hình phân tử axit béo Hiđro Gốc R III. Thành phần và cấu tạo: CH2 – CH – CH2 | | | CTCT của glixerol : OH OH OH CT chung axit béo: COOH R – COO  Ta có công thức của chất béo là: ( Viết gọn : C3H5(OH)3 )3 R- có thể là: C17H35 - , C17H33 -, C15H31 - ….  Công thức cụ thể của chất béo là : (C17H35COO)3C3H5 (C17H33COO)3C3H5 (C15H31COO)3C3H5 * Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo. I. Chất béo có ở đâu? II. Tính chất vật lý: III. Thành phần và cấu tạo: IV. Tính chất hóa học: 1. Phản ứng thủy phân trong dung dịch Axit: Đun nóng chất béo với nước có axit làm xúc tác, sản phẩm tạo thành là Glixerol . . . . . và các Axit béo (RCOO) OH RCOO 3C3H5 + 3 H 2O t0 axit ( )3 + 3 I. Chất béo có ở đâu? II. Tính chất vật lý: III. Thành phần và cấu tạo: IV. Tính chất hóa học: 1. Phản ứng thủy phân trong dung dịch Axit: to (R-COO)3C3H5 + 3H2O Axit C3H5(OH)3 + 3RCOOH 2. Phản ứng thủy phân trong dung dịch kiềm : (Phản ứng xà phòng hóa ) Đun chất béo với dung dịch kiềm. Chất béo bị thủy phân sản phẩm tạo thành là Glixerol ………………. và các muối Axit béo t0 ( )3 + 3 (RCOO) RCOO 3C3H5 + 3 Na NaOH OH Hỗn hợp muối natri của axit béo là thành phần chính của xà phòng. Phản ứng này là phản ứng xà phòng hóa. Hoàn thành PTHH các phản ứng sau: CH3COOC2H5 + NaOH (C17H33COO)3C3H5 + 3 H?2O t0 t0 axit C?2H5OH + CH3COONa ? C33H ? 55(OH)33 + 3C17H33COOH  Chất béo là thành phần cơ bản trong thức ăn của người và động vật. Mức năng lượng cung cấp của chất béo cho cơ thể như thế nào với các chất khác ?  Ch ấ t b é o r ấ t gi à u n ăng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các Vitamin: A, D, E, K. Năng lượng (KJ/g) 40 Chất béo 38 20 Chất đạm 19 Chất bột 17 0 So sánh năng lượng tỏa ra khi oxi hoá thức ăn I. Chất béo có ở đâu ? II. Tính chất vật lý: III. Thành phần và cấu tạo: IV. Tính chất hóa học: V. Ứng dụng: - Là thành phần cơ bản trong thức ăn của người và động vật. Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các Vitamin: A, D, E, K. - Dùng để điều chế glixerol và xà phòng. - Dùng làm dung môi pha sơn. 3 4 0 1 2 Công thức nào là công thức tổng quát của chất béo? A RCOOH B RCOOC2H5 C (RCOO)3C3H5 D ROR Ồ ! Tiếc quá. Sai rồi ! Bạn thử lần nữa xembạn ! ! Chúc mừng  Công thức của Glyxerol là gì ? Đáp án: C3H5(OH)3 Các axit hữu cơ như C17H35COOH ,C17H33COOH, C15H31COOH … có công thức chung là gì ? Đáp án: RCOOH Hóa học vui Dãy chất nào sau đâyđều là chất béo? 10 9876543210 A C2H50H , C3H7OH ,CH3COOC2H Sai 5 B C2H2 , C2H4 , C6H6 C (C17H35COO)3C3H5 (C15H31COO)3C3H5 ; (C17H33COO)3C3H5 Sai
- Xem thêm -