Tài liệu Bài giảng cấu tạo miền hút của rễ sinh học 6

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 437 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 6 Bài 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ 1 Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm cấu tạo của rễ cọc và rễ chùm ? Cho ví dụ. 2 Rễ chùm Cây lúa nước (Rễ chùm) rễ cọc Cây hành rễ chùm Rễ cọc Cỏ mần trầu ( rễ chùm) Kiểm tra bài cũ: Rễ có mấy miền? Chức năng của mỗi miền? Miền nào quan trọng nhất? Trả lời : + Gồm 4 miền: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ. + Miền hút là quan trọng nhất. 4 I.Cấu tạo BIỂU BÌ ThÞt vá L«ng hót M¹ch r©y M¹ch gç Ruét 5 H 10.1:Lát cắt ngang qua miền hút của rễ cây Lông hút Biểu bì Thịt vỏ Mạch rây Mạch gỗ Ruột Sơ đồ cấu tạo chung http://violet.vn/vietcuong197 9 Cấu tạo chi tiết một phần của rễ 6 Các bộ phận của miền hút Vỏ Chức năng cính của từng bộ phận Biểu bì Thịt vỏ Trụ giữa Bó Mạch rây. mạch Mạch gỗ Ruột 7 Hình 10.2: TẾ BÀO LÔNG HÚT. Vách tế bào Màng sinh chất Chất tế bào Nhân Không bào 8 I.Cấu tạo II.Chức năng của miền hút 9 Các bộ phận của miền hút Vỏ Chức năng chính của từng bộ phận Biểu bì Thịt vỏ Trụ giữa Bó mạch Mạch rây. Mạch gỗ Ruột 10 Các bộ phận của miền hút Vỏ Chức năng chính của từng bộ phận Bảo vệ các bộ phận bên trong của rễ. Hút nước và muối khoáng hòa tan. Biểu bì Thịt vỏ Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa Trụ giữa Bó mạch Ruột Mạch rây. Chuyển chất hữu cơ. Mạch gỗ Chuyển nước và muối khoáng. Chứa chất dự trữ. 11 Thảo luận: - Vì sao mỗi lông hút là 1 tế bào nó có tồn tại mãi không ? -*Quan sát hình H10.2 và H7.4,rút ra nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa sơ đồ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút ? H10.2:Tế bào lông hút 1. Vách tế bào; 2. Màng sinh chất; 3. Chất tế bào; 4. Nhân 5. Không bào. 12 - Mỗi lông hút là 1 tế bào vì: có đủ các thành phần của tế bào như : vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào. -Lông hút không tồn tại mãi vì khi già lông hút sẽ rụng đi bởi lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra. Sơ đồ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút • Giống nhau: Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân , không bào. • Khác nhau: + Tế bào lông hút có không bào lớn, lông hút mọc dài ra đến đâu thì nhân di chuyển đến đó nên vị trí của nhân luôn nằm ở đầu lông hút. + Tế bào lông hút không có lục lạp. 13 http://violet.vn/vietcuong197 9 14 http://violet.vn/vietcuong197 9 15 PHIẾU HỌC TẬP (2) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Câu 1: Bộ phận có vai trò bảo vệ các phần bên trong của rễ là:  Biểu bì Mạch rây Thịt vỏ Mạch gỗ 16 Câu 2: Ở rễ, vai trò vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây là:  Mạch rây Mạch gỗ Vỏ rễ Biểu bì 17 DẶN DÒ LÀM BÀI TẬP GHI LẠI KẾT QUẢ THEO BẢNG SAU : S T T Tên mẫu thí nghiệm Khối lượng trước khi phơi khô (g) 1 Cây bắp cải 100 2 Qủa.............. 100 3 Hạt .............. 100 4 Củ................ 100 Khối lượng sau khi phơi khô (g) Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) 18 DẶN DÒ - Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK/trang 33. - Đọc “Em có biết?”. - Vẽ sơ đồ chung Lát cắt ngang qua miền hút của rễ cây. - Làm thí nghiệm trang 34. - Đọc nội dung Bài 11 trang 35, 36 SGK. 19 http://violet.vn/vietcuong197 9 20
- Xem thêm -