Tài liệu Bài giảng các loại hoa sinh học 6

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 216 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

    TIẾT 33 – BÀI 29: CÁC LOẠI HOA CÁC LOẠI HOA TIẾT 33- Bài 29: Nhắc lại cấu tạo của hoa? Mở bài: Hoa c ủ a c á c lo ạ i c â y r ấ t kh á c nhau. Đ ể phân chia hoa thành các nhóm, một số bạn căn cứ vào bộ phận sinh sản của hoa, có bạn lại dựa vào số lượng hay đặc điểm của cánh hoa, có nhóm lại dựa trên cách sắp xếp hoa tr ê n c â y, … C ò n ch ú ng ta h ã y ch ọ n c ách phân chia hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu và dựa vào cách xếp hoa trên cây. TIẾT 33- Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa. TIẾT 33- Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa Hoa số mấy 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên cây Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa Nhị Hoa dưa chuột X Hoa dưa chuột Nhụy X Hoa cải Hoa bưởi X X X X Hoa liễu X Hoa liễu Hoa cây khoai tây Hoa táo tây X Hoa đơn tính Hoa đơn tính Hoa lưỡng tính Hoa lưỡng tính Hoa đơn tính X X Thuộc nhóm hoa nào? X X Hoa đơn tính Hoa lưỡng tính Hoa lưỡng tính TIẾT 33- Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa. Kết luận: Dựa vàoloại bộ phận Có hai hoa:sinh sản chia làm mấy loại hoa? Thế nào là hoa tínhchỉ và có hoanhị lưỡng tính? • Hoa đơnđơn tính hoặc nhụy. + Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là hoa đực. + Hoa đơn tính chỉ có nhụy gọi là hoa cái. • Hoa lưỡng tính có cả nhị và nhụy. TIẾT 33- Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa. 2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây. Giới thiệu một số loại hoa và cho biết hoa này nó mọc như thế nào? (mọc đơn độc hay mọc thành từng cụm) TIẾT 33- Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa. 2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây. 1/ Có mấy cách mọc hoa? 2/ Lấy ví dụ minh họa từng cách mọc hoa? Kết luận: Có hai cách mọc hoa: +Hoa mọc đơn độc.Ví dụ: Hoa hồng, hoa sen ... +Hoa mọc thành từng cụm.Ví dụ: Hoa cúc, hoa trang, hoa vạn thọ . . . Hoa sen Hoa Bạch đầu ông Giới thiệu một số loại hoa và cho biết hoa này nó mọc như thế nào? (mọc đơn độc hay mọc thành từng cụm) Hoa lưu ly Hoa trinh nữ TIẾT 33- Bài 29: CÁC LOẠI HOA 1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành 2 nhóm: hoa lưỡng tính (có đủ nhị và nhụy), hoa đơn tính (chỉ có nhị hoặc nhụy). 2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây. Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành 2 nhóm: hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm. Giới thiệu một số vườn hoa đẹp nhất thế giới và một số cảnh của đường hoa Nguyễn Huệ - TP Hồ Chí Minh Trong tết âm lịch vừa qua. Ý thức bảo vệ hoa của các em ? Hoa có ý nghĩa quan trọngbảo với tự - Học sinh phải có ý thức vệnhiên, cảnhcon quan môi người và môi trường nên trường, đặc biệt là những cảnh đẹp ở nơi công cáchọc em làm thế nào để Phiếu tập cộng, không hái hoa,phát không phá môi trường huy và bảohại vệ chúng? ở, trường học và những nơi công cộng. 1/ Hoa có ý nghĩa như thế nào trong đời sống hàng ngày? -HS có ý thức làm cho trường, lớp nơi ở thêm tươi . .đẹp . . . .bằng . . . . .cách . . . . trồng . . . . . .thêm . . . . . cây . . . .xanh, . . . . . cây . . . có hoa . . . 2/ Em phải làm gì để có được những cảnh đẹp như vậy ở trường, lớp , nơi công cộng và ở nhà các em? ........................................... Kiểm tra – Đánh giá Thế nào là hoa đơn tính? a) b) c) d) Hoa có đài, tràng, nhị. Hoa có đài, tràng, nhụy. Hoa thiếu nhị hoặc nhụy. Hoa có đài, tràng, nhị, nhụy. Đáp án: câu c Dặn dò - Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi khó, câu 3 SGK trang 98. - Đọc mục “Ghi nhớ ”. - Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. - Chuẩn bị bài sau. Xi n c h â n thành cảm ơ n quý th ầy cô v à các em l ớ p 6 đã lắn g nghe .
- Xem thêm -