Tài liệu Bài giảng bài từ trường vật lý 11

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

ÔN TẬP BÀI CŨ Câu 1:lực tương tác giữa các điên tích đứng yên là lực gì? Lực điện Câu 2:Dạng vật chất nào tồn tại xung quanh các điện tích đứng yên? Điện trường CÂU HỎI BÀI MỚI Câu 1:lực tương tác giữa các điện tích chuyển động là lưc gì? Câu 2:Dạng vật chất nào tồn tại xung quanh các điện tích chuyển động? BÀI 19: TỪ TRƯỜNG I. NAM CHÂM. 1.khái niệm: Những chất có khả năng hút sắt gọi là nam châm SẮT NON MANGAN Gađôlinium Disprôsium NIKEN NAM CHÂM CÔBAN Nam châm có thể được cấu tạo từ những nguyên tố trên sắt cực Hút sắt yếu cực sắt sắt Hút sắt mạnh nhất Phần hút sắt mạnh nhất gọi là các cực của nam châm North(Nam) South(Bắc) Khi không có nam châm nào khác hoặc 1 dòng diện nào khác đặt gần kim nam châm thì kim nam châm luôn nằm theo hướng bắc nam.Do vậy hai cực của nam châm được đặt là cực nam và cực bắc. 2.ĐẶC ĐIỂM HAI NAM CHÂM KHÁC TÊN THÌ HÚT NHAU HAI NAM CHÂM CÙNG TÊN ĐẨY NHAU Kết luận: Hai nam châm cùng tên đẩy nhau hai nam châm khác tên hút nhau. Lực tương tác giữa các nam châm gọi là lực từ và các nam châm gọi là có từ tính. II. TỪ TRƯỜNG CỦA DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN 1. Thí nghiệm Lực từ do dòng điện tác dung lên nam châm DÒNG ĐIỆN Hình 19.3 Chú ý trong hình 19.3 Kí hiệu : có nghĩa là lực về phía sau mặt phẳng hình vẽ. có nghĩa là lực trước hình vẽ hướng hướng về phía HÌNH 19.4:Lực từ do nam châm tác dụng lên dòng điện. Dung dịch dẫn điện HAI DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN CÙNG CHIỀU HÌNH 19.5 A - + PINACO HAI DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN NGƯỢC CHIỀU HÌNH 19.5 B - + PINACO Kết luận Dòng điện có thể tác dụng lên nam châm Nam châm có thể tác dụng lên dòng điện Hai dòng diện có thể tác dụng lẫn nhau. Lực tương tác giữa nam châm với nam châm ,nam châm với dòng điện ,giữa dòng điện với dòng điện gọi là lực từ.Nam châm và dòng điện có từ tính. III.TỪ TRƯỜNG 1.ĐỊNH NGHĨA. Sự xuất hiện của lực điện người ta đưa ra khái niệm. ĐIỆN TRƯỜNG Như vậy sự xuất hiện của lực từ ta đưa ra khái niệm nào đây? TỪ TRƯỜNG ĐỊNH NGHĨA : Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó. 2.Cách nhận biết sự có mặt của từ trường a) b) Như vậy để nhận biết có từ trường hay không ta đưa nam châm thử vào nếu nam châm thử lệch so với phương ban đầu thì xung quanh nam châm thử có từ trường. Người ta quy ước :hướng của từ trường tại một điểm là hướng nam – bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
- Xem thêm -