Tài liệu Bài giảng bài tính chất và cấu tạo của hạt nhân vật lý 12 (3)

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ GIÁO VIÊN NGUYỄN HỒNG NAM KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Laze là gì? Laze là máy khuếch đại ánh sáng dựa và sự phát xạ cảm ứng. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2:Đặc điểm của ánh sáng laze là gì? Có tính đơn sắc, tính định hướng, tính kết hợp và cường độ lớn. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3:Trình bày các ứng dụng của laze mà em biết. Y học : Làm dao mổ… Trong TTLL : liên lạc vô tuyến.. Trong CN : khoan,cắt,tôi… BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN HỌC SINH THỬ TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU Một ngôi nhà được xây dựng từ gạch,gỗ,xi măng…,vậy vật chất xung quanh chúng ta được “xây dựng” từ những gì ? BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN 1.Điện tích của hat nhân I. CẤU TẠO HẠT NHÂN + Hạt nhân tích điện dương +Ze (Z là số thứ tự trong bảng tuần hoàn). BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN I. CẤU TẠO HẠT NHÂN + Kích thước hạt nhân rất nhỏ, nhỏ hơn kích thước nguyên tử 104  105 lần BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN I. CẤU TẠO HẠT NHÂN Quả nho bán kính 1 cm SVĐ bán kính 100 m BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN 2.Cấu tạo của hat nhân I. CẤU TẠO HẠT NHÂN BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN 2.Cấu tạo của hat nhân I. CẤU TẠO HẠT NHÂN - Hạt nhân được tạo thành bởi các nuclôn. + Prôtôn (p), điện tích (+e) + Nơtrôn (n), không mang điện. - Số prôtôn trong hạt nhân bằng Z (nguyên tử số) - Tổng số nuclôn trong hạt nhân kí hiệu A (số khối). - Số nơtrôn trong hạt nhân là A – Z Hạt prôtôn Nơtrôn Điện tích +e 0 Khối lượng 1,67262.10- 27kg 1,67493.10- 27kg BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN I. CẤU TẠO HẠT NHÂN MỘ T SỐ VÍ DỤ BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN 3.Ký hiệu hat nhân I. CẤU TẠO HẠT NHÂN Hạt nhân X được ký hiệu A Z X 67 238 Ví dụ: 11H , 126 C, 168 O, 30 Zn, 92U Phân tích: 238  A = 238 ; Z = 92 U 92 Urani có số thứ tự là 92, có 92 proton, có 238 - 92 = 146 nơtron Kí hiệu này vẫn được dùng cho một số hạt sơ cấp: 1 1 1 0 p, n, 0 1 e BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN 4.Đồng vị I. CẤU TẠO HẠT NHÂN Các nguyên tử mà hạt nhân chứa cùng số prôtôn Z nhưng có số nơtrôn khác nhau gọi là đồng vị (cùng vị trí trong bảng HTTH) Ví dụ: Hyđrô có 3 đồng vị : - Hyđrô thường - Hyđrô nặng (đơtêri) hay - Hyđrô siêu nặng hay 3 1 T Cacbon có 7 đồng vị có A từ 10 đến 16 11 12 6 C; 6 C; 14 6 C; 13 6 C ; 106 C ; 15 6 C; 16 6 C BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN 1.Đơn vị khối lượng hạt nhân I. CẤU TẠO HẠT NHÂN II. KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN 1.Đơn vị khối lượng hạt nhân I. CẤU TẠO HẠT NHÂN II. KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN - Đơn vị đo khối lượng hạt nhân là u. 12 - 1 u bằng 1/12 khối lượng ngtử 6C - 1 u = 1,66055.10-27 kg BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN 1.Đơn vị khối lượng hạt nhân I. CẤU TẠO HẠT NHÂN - Đơn vị đo khối lượng hạt nhân là u. 12 - 1 u bằng 1/12 khối lượng ngtử 6C - 1 u = 1,66055.10-27 kg II. KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN Electron 5,486.10-4 Proton 1,00728 Nơtron 1,00866 4 2 Heli( He ) 4,0015 BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN 2.Khối lượng và năng lượng I. CẤU TẠO HẠT NHÂN * Hệ thức Anh-xtanh: II. KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN E = m.c2 E (J) ; m (kg) ; c = 3.108 (m/s) * Nếu tính E theo MeV thì : 1 u = 931,5 MeV/c2 Vậy MeV/c2 cũng được dùng để tính khối lượng hạt nhân. BÀI 35 : TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN TÓM TẮT I. CẤU TẠO HẠT NHÂN Cấu tạo HN II. KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN Kí hiệu CỦNG CỐ Hệ thức Anh-xtanh Z proton A  Z nơtron A Z X E = m.c2 1 u = 1,66055.10-27 kg = 931,5MeV/c2 Khối lượng 1 p = 1,00728 u 1 n = 1,00866 u DẶN DÒ - Tìm công thức liên hệ giữa năng lượng và động năng của một vật đang chuyển động. - Chuẩn bị bài 36:Năng lượng liên kết của hạt nhân.Phản ứng hạt nhân. CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE, CÁC EM HỌC TỐT
- Xem thêm -