Tài liệu Bài giảng bài tia x vật lý 12 (4)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÍ 12 TIA X Giáo viên: Nguyễn Thị Thơm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Quảng Ninh I. Phát hiện tia X Nội dung chính II. Cách tạo tia X III. Bản chất và tính chất của tia X IV. Thang sãng ®iÖn tõ I. Cách tạo tia X Ống Cu – lít - giơ CT F K A F’ Nước làm nguội - K làm bằng kim loại hinh chỏm cầu để cho các êlectron phóng ra đều hội tụ vào anốt - A làm bằng kim loại có khối lượng nguyên tử lớn và điểm nóng chảy cao, được làm nguội bằng một dòng nước khi ống hoạt động. CT F K F’ A Nước làm nguội Dây FF’ được nung nóng bằng nguồn điện cỡ vài chục kV. Các e bay ra từ dây nung FF’ chuyển động trong điện trường mạnh đến đập vào A làm A phát ra tia X. 2) BẢN CHẤT TIA RƠNGHEN - Tia Rơnghen không mang điện. - Có bản chất là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng tia tử ngoại, nó nằm trong khoảng: 12 10 8 10 m 2. Tính chất và công dụng • Tia X cú khả năng đâm xuyờn: Đi qua được cỏc vật khụng trong suốt đối với ỏnh sỏng như gỗ ,giấy, kim loại (Kim loại cú nguyờn tử lượng lớn thỡ khú qua hơn) • + Tia X cú bước súng ngắn thỡ khả năng đâm xuyờn càng lớn, ta nói là nó càng cứng Làm đen kính ảnh=> Chụp điện thay cho quan sát bằng mắt Làm phát quang một số chất=> Dùng làm màn quan sát khi chiếu điện Làm ion hóa không khí Có tác dụng sinh lý: Hủy diệt tế bào => Chưa trị ung thu nông - Tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại, kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay, nghiên cứu thành phần và cấu trúc vật rắn. CHỤP ĐIỆN Chụp các thiên thể trong vũ trụ 11/5/2013 9 CHỤP HÌNH BÔNG HOA BẰNG TIA X Dò các khuyết tật trong sản phẩm THANG SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Tia Rơnghen là A. Dòng hạt mang điện tích. B. Sóng điện từ có bước sóng rất ngắn C. Sóng điện từ có bước sóng dài D. Bức xạ nhỡn thấy được. 2. Tính chất nào sau đây không là tính chất chung của tia Rơnghen và tia tử ngoại ? A. năng đâm đâmxuyên xuyên A. có có khả khả năng B. làm ion hóa chất khí C. làm phát quang một số chất D. có tác dụng lên kính ảnh THE END!
- Xem thêm -