Tài liệu Bài giảng bài tia hồng ngoại, tia tử ngoại vật lý 12 (8)

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 12 VÀ Hình ảnh này liên quan đến hiện tượng vật lý nào? Hiện tượng tán sắc ánh sáng được ứng dụng để phân tích ánh sáng trong máy quang học nào ? P L1 A L S1 B J S S2 E L2 1. THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN CÁC TIA HỒNG NGOẠI VÀ TỬ NGOẠI a) Dụng cụ thí nghiệm  Máy quang phổ lăng kính  Pin nhiệt điện  Điện kế G b) Tiến hành thí nghiệm: c) Kết quả thí nghiệm:  Chùm sáng đơn sắc có tác dụng nhiệt  Tác dụng nhiệt của các chùm sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau  Ở ngoài dải màu liên tục, còn có những loại ánh sáng (bức xạ) không nhìn thấy được 1.Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại L1 L J S E L2 1.Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại L1 L J S E L2 1.Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại L1 L J A S E L2 1.Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại L1 L J S E L2 1.Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại L1 L J S E L2 1.Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại L1 L J S E L2 1.Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại L1 L J S E L2 1.Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại L1 L J S E L2 1.Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại L1 L J S E L2 2.TIA HỒNG NGOẠI a) Định nghĩa: Là những sóng điện từ không nhìn thấy được có: 0,75m    1000m b) Nguồn phát: + Mọi vật (dù ở nhiệt độ thấp hay cao). + Ở nhiệt độ cao ( t  5000 C ), ngoài tia hồng ngoại, vật còn phát ra các bức xạ nhìn thấy 2.TIA HỒNG NGOẠI c) Tính chất và tác dụng: Tác dụng nhiệt Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại Gây ra hiệu ứng quang điện ở 1 số chất bán dẫn,… 2.TIA HỒNG NGOẠI d) Công dụng:  Sấy khô, sưởi ấm  Chụp ảnh (kể cả trong bóng tối)  Nghiên cứu cấu trúc các phân tử,… 3.TIA TỬ NGOẠI a) Định nghĩa: Là những sóng điện từ không nhìn thấy được có: 0,001m    0,4m b) Nguồn phát: + Những vật được nung nóng đến nhiệt độ cao ( t  20000 C ) thì bắt đầu phát ra tia tử ngoại: đèn hơi thủy ngân, hồ quang điện, …Mặt trời cũng là 1 nguồn phát tia tử ngoại mạnh.
- Xem thêm -