Tài liệu Bài giảng bài tia hồng ngoại, tia tử ngoại vật lý 12 (5)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu 1: Cho biết tên, công dụng, cấu tạo chính của dụng cụ Câu 2: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra? A.Chất rắn. B.Chất lỏng. C.Chất khí ở áp suất thấp. D.Chất khí ở áp suất cao. Câu 3: Quang phổ liên tục dùng để: A.Xác định thành phần cấu tạo của nguồn phát. B.Xác định nhiệt độ của nguồn phát. C.Xác định màu sắc của nguồn phát. D.Xác định khối lượng, kích thước của nguồn phát. * Năm 1800, William Herschel đã phát hiện sự hiện diện của một loại tia nằm ngoài vùng màu đỏ của ánh sáng khả kiến * Năm 1801, Johann Wilhelm Ritter nhờ vào các phản ứng hóa học đã khám phá ra một loại ánh sáng nằm ngoài vùng màu tím của quang phổ mặt trời. I. THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI QUANG PHỔ CỦA ÁNH SÁNG TRẮNG Vùng hồng ngoại (> đ) C S J L L1 L2 Quang phổ liên tục F Vùng tử ngoại (< t) 2. II.Tính BẢNchất: CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI 1. Bản chất: III. TIA HỒNG NGOẠI: 1. Cách tạo ra BẾP THAN BẾP GAS ĐÈN ĐIỐT PHÁT QUANG HỒNG NGOẠI 2. Tính chất và công dụng của tia hồng ngoại: HÃY HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP VÀ CHO BIẾT NHỮNG HÌNH ẢNH SAU THỂ HIỆN TÍNH CHẤT VÀ CÔNG 1. Sấy khô sản phẩm sơn Bộ điều khiển từ xa DỤNG NÀO CỦA TIA2-3. HỒNG NGOẠI? 4. Máy ảnh hồng ngoại 5. Camera hồng ngoại 2. Tính chất và công dụng của tia hồng ngoại: TÍNH CHẤT CÔNG DỤNG - Tác dụng nhiệt rất mạnh - Sấy khô sản phẩm sơn - Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. - Chế tạo phim ảnh chụp tia hồng ngoại ban đêm - Có thể biến điệu được - Chế tạo bộ điều khiển từ xa dùng hồng ngoại. HÌNH ẢNH MINH HỌA “Nhìn thấy” thông qua cái “không nhìn thấy” Công dụng chụp ảnh của tia hồng ngoại Vật thể bình thường. Vật thể nhìn qua kính hồng ngoại. IV. TIA TỬ NGOẠI 1. Nguồn tia tử ngoại: ĐÈN HƠI THỦY NGÂN HỒ QUANG ĐIỆN MẶT TRỜI 2. Tính chất của tia tử ngoại 1. Phân tử ozon 4. Thạch anh 2. Hủy diệt tế bào 3. Hiện tượng quang điện 5. Sự phát quang của kẽm sunfua 6. Sao Kim, do phi thuyền chụp bằng phim tử ngoại 2. Tính chất của tia tử ngoại TÍNH CHẤT - Tác dụng lên phim ảnh - Kích thích sự phát quang nhiều chất - Kích thích nhiều phản ứng hóa học. - Làm ion hóa không khí và nhiều chất khí khác. Gây ra hiện tượng quang điện. - Có tác dụng sinh học. - Bị nước, thủy tinh hấp thụ mạnh nhưng lại truyền qua được thạch anh. 3. Sự hấp thụ tia tử ngoại TẤM LẤY SÁNG POLYCARBONATE THÔNG MINH Ảnh chụp lỗ hổng tầng ozon phía trên Nam Cực Tầng ôzôn là tấm lá chắn bảo vệ sự sống trái đất khỏi tia tử ngoại có hại từ mặt trời Lỗ thủng của tầng ozon Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức tại ngày quốc tế bảo vệ tầng ôzôn 4. Công dụng của tia tử ngoại: LĨNH VỰC CÔNG DỤNG Trong y học Trong CN thực phẩm Trong CN cơ khí Trong các lĩnh vực khác Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng với tia hồng ngoại (HN)? A.Tia HN là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy B. Tia HN là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ C. Tia HN là một trong những bức xạ do các vật có khối lượng nhỏ phát ra D. Cả A, B, C đều đúng
- Xem thêm -