Tài liệu Bài giảng bài tia hồng ngoại, tia tử ngoại vật lý 12

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

? Nêu các loại quang phổ,đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ?H phát quang phổ vạch phát xạ có vạch nào nhìn thấy? TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI Nội dung 1.Thí nghiệm phát hiện các tia Hồng ngoại và tia Tử ngoại Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại 2. Tia hồng ngoại. 3. Tia tử ngoại Đây là thiết bị gì? Kim lệch chứng tỏ điều gì? Khi nào kim điện kế lệch? Mối hàn2 Mối hàn1 Đây là thiết bị gì? Dùng để làm gì? Máy quang phổ TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI 1.THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN CÁC TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI * Mô tả,tiến hành và kết quả thí nghiệm C L1 G J S L F P Tia đơn sắc bức xạ nhiệt. L2 TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI Đặt 1 mối hàn vào vùng khác của quang phổ C L1 G J S L F P L2 Tác dụng nhiệt của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI * Đặt một mối hàn vào ngoài vùng quang phổ? C L1 J G S L P L2 F Ngoài vùng quang phổ liên tục có các bức xạ không nhìn thấy được cũng có tác dụng nhiệt. TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI * Đặt một mối hàn vào ngoài vùng quang phổ? C G L1 J F S L P Kết luận? L2 TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI 1.THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN CÁC TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI * Kết luận: +Các ánh sáng đơn sắc có tác dụng nhiệt + Tác dụng nhiệt của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau + Ngoài vùng quang phổ liên tục có các bức xạ không nhìn thấy được cũng có tác dụng nhiệt. + Bức xạ ở phía trên vùng Đỏ gọi là tia Hồng ngoại, bức xạ ở phía dưới vùng Tím gọi là tia Tử ngoại. Gọi tia tử ngoại là tia cực tím là đúng hay sai? Sai hiểu là màu tím. TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI * Bản chất và tính chất chung của Tia Hồng ngoạivà tia tử ngoại + Bản chất: Có cùng bản chất với ánh sáng là sóng điện từ + Tính chất: - Tuân theo định luật truyền thẳng, phản Xạ, khúc xạ gây nhiễu xạ, giao thoa như a.sáng thông thường. - Tia hồng ngoại có bước sóng 760nm đến vài mm - Tia tử ngoại có bước sóng 380nm đến vài nm. TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI 2. Tia Hồng ngoại a.Cách tạo ra: Nguồn phát: vật có 00C < t0 < 20000C - Nhiệt độ vật > nhiệt độ môi trường thỡ có bức xạ hồng ngoại ra môi trường. b. Tính chất: - Tác dụng nhiệt - Gây ra một số phản ứng hoá học - Biến điệu sóng điện từ - Chế tạo ống nhòm hồng ngoại, camêra hồng ngoại…dùng trong quân sự c. Ứng dụng: -Sấy khô, sưởi ấm; -các bộ điều khiển từ xa, ti vi thiết bị nghe nhìn ; -chụp ảnh HN….. TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI 3. Tia tử ngoại a.Nguồn phỏt tia tử ngoại • Vật có t0 > 20000C, mặt trời, hồ quang b. Tính chất: - Tác dụng lên phim ảnh - Kích thích sự phát quang - Kích thích nhiều phản ứng hoá học - Làm ion hoá K khí - Tác dụng sinh học - - Bị nước và thuỷ tinh hấp thụ mạnh TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI 3. Tia tử ngoại c.Sự hấp thụ tia tử ngoại Thuỷ tinh, nước, thạch anh, tầng ôzôn hấp thụ mạnh tia tử ngoại. d. Công dụng: Trong công nghiệp: Dùng để phát hiện các vết nứt, xước nhỏ trên bề mặt sản phẩm tiện Trong y học: Diệt khuẩn, chữa bệnh còi xương TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI So sánh những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa tia Hồng ngoại, tia Tử ngoại và ánh sáng nhìn thấy? *Giống nhau: Cùng có bản chất là sóng điện từ Có các tính chất chung của sóng điện từ *Khác nhau: + Tia Hồng ngoại:  = 7,5.10 – 7m  10 – 3 m Không nhìn thấy được + Tia Tử ngoại:  = 4.10 – 7m  10 – 9 m Không nhìn thấy được +anh sáng nhìn thấy:  = 7,5.10 – 7m 4.10 – 7 m Gây cảm giác về màu sắc cho mắt Chúc các em học tốt
- Xem thêm -