Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5 (9)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ I VÕ NINH THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010 TOÁN: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm,chiều rộng 9cm,chiều cao 8cm là: A. 96 cm2 B. 384 cm2 C. 336 cm2 D. 648 cm2 Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010 TOÁN: 2. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2cm là: A. 24 cm2 B. 16 cm2 C. 4 cm2 D. 8 cm2 Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010 TOÁN: THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH I. Ví dụ: a) Ví dụ 1 Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010 TOÁN: THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH I. Ví dụ: a) Ví dụ 1 b) Ví dụ 2 D So sánh Cthểvàtích thể hình tích hình • Thể tích thể hìnhtích Chình bằng D D C Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010 TOÁN: THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH I. Ví dụ: a) Ví dụ 1: b) Ví dụ 2: c) Ví dụ 3: P M N P P P M Hình P gồm mấy hình lập phương nhỏ? 6 hình các hình M và N M và hình N N hìnhhìnhthành bằng tổng thể hình tích SoThể sánhtích thể tích vàhai tổng thể tích Tách hình hình và Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010 THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH TOÁN: II.Luyện tập Bài 1: Trong hai hình dưới đây : 1cm 1cm A B A có mấy hình lập phương nhỏ? 16 hình • Hình hộp chữ nhật B có mấy hình lập phương nhỏ? 18 hình • Hình nào có thể tích lớn hơn? Hình B • Hình hộp chữ nhật Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010 TOÁN: THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH II.Luyện tập Hình A có mấy hình lập phương nhỏ? 45 hình Bài 2: Hình B có mấy hình lập phương nhỏ? 26 hình So sánh thể tích hình A và hình B. Thể tích hình A lớn hơn thể tích hình B A B Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010 TOÁN: THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH Trò chơi: “Thi xếp hình nhanh” Từ 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau? 59 5 23 52 42 50 55 54 15 34 33 44 47 60 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 12 13 11 9 0 24 21 19 36 35 40 39 38 43 46 45 48 51 53 58 57 37 56 10 32 49 20 41 31 1 Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010 TOÁN: THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH So sánh thể tích các hình hộp chữ nhật vừa ghép được.
- Xem thêm -