Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5 (6)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2010 Toán: Kiểm tra bài cũ: 1) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: Chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 5m Giải: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là: (4 + 3 ) x 2 x 5 = 70 (cm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: 70 + (4 x 3) x 2 = 94 (cm2) Thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2010 Toán: a) Ví dụ 1: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương Thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2010 Toán: C D Hình C gồm 4... hình lập phương Hình D gồm 4 ... hình lập phương kq Vậy thể tích hình C bằng thể tích hình D Thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2010 Toán: M P N Vậy thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N Thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2010 Toán: Luyện tập: Bài 1: Trong hai hình dưới đây: A B 16 hình lập phương? Hình hộp chữ nhật A gồm ...... 18 hình lập phương? Hình hộp chữ nhật B gồm ...... B có thể tích lớn hơn? Hình ...... Thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2010 Toán: Luyện tập: Bài 2: 1cm 1cm A B 45 hình lập phương nhỏ? Hình A gồm ...... Hình B gồm ...... 26 hình lập phương nhỏ? lớn hơn thể tích hình B Thể tích hình A ................ Thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2010 Toán: T R Ò C H Ơ I Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm . Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau? Thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2010 Toán: Có 5 cách xếp 6 hình lập phương cạnh 1cm thành hìnhhộp chữ nhật như sau:
- Xem thêm -