Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5 (5)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN GIÃ 1 TOÁN 5 : THỂ TÍCH MỘT HÌNH Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013 TOÁN: A. Kiểm tra bài cũ : Câu 1: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương là hình có : Chúc mừng bạn a. 8 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh b. 4 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh c. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013 TOÁN: A. Kiểm tra bài cũ Câu 2: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích của: a. 4 mặt bên và 2 mặt đáy b. 4 mặt bên Chúc mừng bạn ! c. 2 mặt đáy Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013 TOÁN: A. Kiểm tra bài cũ : Câu 3: Diện tích tồn phần của hình lập phương là: Tiếp tục a. Diện tích 1 mặt x 4 b. Diện tích 1 mặt x 6 c. Diện tích 1 mặt x 2 x 4 Đúng rồi ! BN Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013 TOÁN: KIỂM TRA BÀI CŨ: Tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phàn hỡnh hộp chữ nhật cú : a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiểu cao 0,4m b) Chiều dài 4m , chiều rộng 15 dm và chiều cao 9dm. Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013 Toán Thể tích của một hình * Ví dụ 1: * Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013 Toán Thể tích của một hình * Ví dụ 2: C D * Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D. * Ví dụ 3: Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013 Toán Thể tích của một hình P M N * Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Tách hình P thành hai hình M và N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N . Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013 Toán Thể tích của một hình 1. Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. 2. Thể tích hình C bằng thể tích hình D. C D 3. Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N. P M N Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013 Toán Thể tích của một hình * Bài 1: Trong hai hình dưới đây: A - Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ?. - Hình - B hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ?. Hình nào có thể tích lớn hơn? - Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ ? A A: 16 B: 15 C: 14 Hình A gồm 2 lớp, mỗi lớp có 8 hình lập phương nhỏ Vậy hình A có: 8 x 2 = 16 ( hình lập phương nhỏ) 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ ? B A: 16 B: 17 C: 18 Hình B gồm 2 lớp, mỗi lớp có 9 hình lập phương nhỏ Vậy hình B có: 9 x 2 = 18 ( hình lập phương nhỏ) Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013 Toán Thể tích của một hình * Bài 1: Trong hai hình dưới đây: A - Hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ. - Hình - B hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ. Hình B có thể tích lớn hơn hình A . Bài 2: A gồm mấy 24 hình hìnhlập lậpphương phươngnhỏ. nhỏ ? - Hình B gồm 26 mấyhình hìnhlập lậpphương phươngnhỏ nhỏ ? - Thể tích thể củatích hìnhcủa B hình lớn hơn tíchB. hình A. So sánh A vàthểhình - Hình A B Hình 3 lớp, lớp thứ 8 hình lập phương; lớp thứ 2 và 3, mỗi lớp HìnhBAgồm gồm 3 lớp, mỗinhất lớpcócó 8 hình lập phương nhỏ. cóVậy 9 hình lập phương. B (có: 8 + 9lập + 9phương = 26 ( hình lập phương nhỏ) hình A có: Vậy 8 x hình 3 = 24 hình nhỏ) Trò chơi Đo trí thông minh Luật chơi: Các hình cho sau đây được tạo bởi các hình lập phương cạnh 1cm. Trong khoảng thời gian 30 giây, thi tìm nhanh các hình có thể tích bằng nhau, ghi lại kết quả vào bảng. 1 2 3 1 3 2 4 2 1 4 3 5 6 Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2009 Toán Thể tích của một hình 1. Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. 2. Thể tích hình C bằng thể tích hình D. C D 3. Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N. P M N
- Xem thêm -