Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5 (10)

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GD-ĐT TP MỸ THO TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP NĂM BÀI: Tiết 110 Tuần 22 1. Mục tiêu 2. Đồ dùng dạy học 3. Các hoạt động dạy học 1 Mục tiêu 2 Do dung day hoc 3 Cac hoat dong day hoc Mục tiêu Qua bài họcsinh cần đạt: - Bước đầu có hiểu biết về thể tích một hình. - Biết so sánh thể tích của hai hình với nhau trong trường hợp đơn giản. - Biết quan sát,tính toán cẩn thận,chính xác. 1 Muc tieu 2 Đồ dùng dạy học 3 Cac hoat dong day hoc Đồ dùng dạy học - 36 hình lập phương có kích thước 1cm x 1cm x 1cm. - Máy vi tính, đèn chiếu. - Các trang trình chiếu trên USB. 1. Mục tiêu 2. Đồ dùng dạy học 3. Các hoạt động dạy học 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: -Thi đua tiếp sức nêu tên -Đại diện từng đội tiếp những đồ vật có dạng hình lập sức thực hiện. phương,hình hộp chữ nhật giữa hai đội. -Liên hệ giới thiệu bài: “Thể -Hs lặp lại. tích của một hình” 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG 1: Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình. • Để hiểu thế nào là thể tích của một hình,chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ 1. Các em quan sát trên màng -1hs đọc,1hs khác trả lời hình. Đọc yêu cầu.Trả lời. Nhận xét. Toán Ví dụ 1: Thể tích của một hình Nêu tên 2 hình khối sau ? hình lập phương hình hộp chữ nhật Toán Thể tích của một hình Ví dụ 1: Hình nào to,hình nào nhỏ? hình lập phương nhỏ hình hộp chữ nhật to 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG 1: Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình. Quan sát tiếp trên màng hình. Em hãy cho biết vị trí của hình hộp lập phương như thế nào đối với hình hộp chữ nhật? -Theo dõi và trả lời theo yêu cầu. Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Thứ sáu 25 tháng 01 năm 2008 Toán Thể tích của một hình Ví dụ 1: Vị trí của hình lập phương đối với hình hộp chữ nhật? Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG 1: Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình. Ta nói: Thể tích hình lập -Hs lắng nghe và lặp lại. phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG 1: Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình. • Chúng ta tiếp tục tìm hiểu ví dụ 2. Các em cùng quan sát trên -1hs đọc yêu cầu,1hs màng hình xem hình c,d có khác trả lời. mấy hình lập phương như nhau ghép lại. Toán Thể tích của một hình Ví dụ 2: Thể tích hình c như thế nào đối với thể tích hình d? C D Thể tích hình c bằng thể tích hình d 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG 1: Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình. • Vì sao chúng bằng nhau? • Chúng ta tiếp tục tìm hiểu qua ví dụ 3. Các em cùng quan sát trên màn hình.Trả lời câu hỏi. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -1hs trả lời. -Đều có 4 hình lập phương như nhau. -Hs theo dõi. Đọc và trả lời các câu hỏi trên màn hình. Toán Ví dụ 3: Thể tích của một hình P Hình p gồm Hình p mấy lập gồmhình 6 hình phương? lập phương M Hình mm gồm Hình gồmhình 4 hình mấy lập lập phương phương? N Hình n Hình n gồm gồmhình 2 hình mấy lập lập phương phương? 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG 1: Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình. • Có nhận xét gì về số hình -Hs suy nghĩ và trả lời: lập phương tạo thành hình 6 =4+2 p và số hình lập phương tạo thành của hình m và n ? Thứ sáu 25 tháng 01 năm 2008 Toán Thể tích của một hình Ví dụ 3: Thể tích hình P như thế nào đối với thể tích các hình M và N ? P M N Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N
- Xem thêm -