Tài liệu Bài giảng bài thấu kính phân kỳ vật lý 9 (3)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Thạnh Đông B Lớp 9-Môn Vật lí Bài 44.THẤU KÍNH PHÂN KÌ TỔ TOÁN LÝ TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG B Thứ 7 ngày 30 tháng 01 năm 2010 KIỂM TRA BÀI CỦ Nêu những đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.Có những cách nào để nhận biết thấu kính hội tụ Khi vật đặt trong khoảng tiêu cự thì cho ảnh ảo,lớn hơn vật và cùng chiều với vật Khi đặt vật ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều với vật Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.cho ảnh lớn hơn vật. Hãy loại bỏ những hình dạng của thấu kính hội tụ ? Những hình còn lại là hình gì ? Xem hình vẽ trả lời Đây là những hình dạng của thấu kính phân kì B O F A F B O A F F’ ’ Bài 44.THẤU KÍNH PHÂN KÌ Thấu kính phân kì có gì khác hơn so với thấu kính hội tụ ? I.ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ. Quan sát và tìm cách nhận biết C2:Độ dày phần sokì vớicóphần giữa củarìa thấu TLC2:Thấu kính rìa phân độ dày phần kính phân kì có gì khác nhau lớn hơn phần giữa, ngược hẳnvới vớithấu thấukính kínhhội tụ? hội tụ TLC1:hình dạng của thấu kính phân kì. Thấu kính Nguồn sáng Quan sát Thí nghiệm 1 TLC3:Chùm tia tới song song cho chùm tia ló C3:Chùm tia lókìcónên đặctađiểm gì là màthấu người là chùm phân gọi đó kínhta gọi là kì thấu kính phân kì ? phân Tiết diện mặt cắt ngang của một số thấu kính phân kì được mô tả là những hình bên Kí hiệu của thấu kính phân kì được vẽ như sau: 2 3 Bài 44.THẤU KÍNH PHÂN KÌ I.ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ. II.TRỤC CHÍNH,QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ TLC4:Tiasát C4:Quan ở giữa hìnhđivẽqua và quang cho biết tâm trong củaba thấu tia tới thấu kính phân kính kì tiếp phântục kì,truyền tia nàothẳng đi qua không thấu kính bị đổikhông hướng. bị Có đổi thể hướng thể dùng ?Tìm thước cách kiểm tra điều thẳng đểnày kiểm ? tra dự đoán đó. Thấu kính 1 O *Trong các tia tới vuông góc với thấu kính có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. Tia này trùng với một đường thẳng được gọi là trục chính của thấu kính. *Trục chính của thấu kính phân kì đi qua một điểm O trong thấu kính mà tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng. Điểm O gọi là quang tâm của thấu kính Nguồn sáng 2 3 C5:Ở thí nghiệm trên nếu kéo dài các TLC5:Nếu kéo dài chùm tia ló ở thấu tia ló thì chúng có gặp nhau kính phân kì thì chúng sẽ gặp nhau không ? Tìm cách kiểm tra dự tại một điểm trên trục chính của đoán đó ? thấu kính ,cùng phía với chùm tia tới. Có thể dùng thước thẳng để kiểm tra dự đoán đó Bài 44.THẤU KÍNH PHÂN KÌ I.ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ. II.TRỤC CHÍNH,QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho các tia ló kéo C6:Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nhiệm này trên hình 44.3 Sgk. dài cắt nhau tại một điểm F nắm trên trục chính .Điểm đó gọi là tiêu điểm của thấu kính phân kì và nằm cùng phía với chùm tia tới. Mỗi thấu kính phân kì có hai tiêu điểm F và F’ nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm O. TLC6:vẽ hình  F O F’ Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm OF=OF’=f gọi là tiêu cự của thấu kính. Bài 44.THẤU KÍNH PHÂN KÌ I.ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ. II.TRỤC CHÍNH,QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ III.VẬN DỤNG C7:Hình 45 .Hãy vẽ tia ló và các tia tới trong hình TLC7:Hình vẽ S  F O F’ C8:Nếu ta cầm trên tay một kính cận thị .Làm thế nào để biết thấu kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì TLC8:Kính cận là thấu kính phân kì,nên phần rìa của thấu kính dầy hơn phần giữa C9:Thấu kính phân kì có gì khác hơn so với thấu kính hội tụ ? TLC9:Thấu kính phân kì có những đặc điểm trái ngược với thấu kính hội tụ : *Phần rìa của thấu kính phân kì dày hơn phần giữa. *Chùm sáng tới song song với trục chính của thấu kính phân kì, cho chùm tia ló phân kì. *Khi để thấu kính phân kì vào gần dòng chữ trên trang sách, nhìn thấy hình ảnh dòng chữ bé đi so với khi nhìn trực tiếp Bài 44.THẤU KÍNH PHÂN KÌ Nội dung cần nhớ *Thấu kính phân kì thường dùng có phần rìa dày hơn phần giữa *Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì. *Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì: -Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm nằm cùng phía với tia tới. -Tia tới đến quang tâm cho tia ló truyền thẳng theo pương của tia tới S.  O F F’ Củng cố kiến thức Câu 1:Hãy ghép mỗi câu a),b),c),d) với một phần 1,2,3,4 để được một câu có nội dung đúng. a)Thấu kính phân kì là thấu kính có 1.Cho chùm tia ló phân kì. b)Chùm sáng song song tới thấu kính phân kì cho 2.Tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới c)Tia sáng song song với trục chính thì tia ló 3.Kéo dài đi qua tiêu điểm d)Tia qua quan tâm thì tia ló 4.Phần giữa mỏng hơn phần rìa Câu 2:Cho hình vẽ: (1) Thấu kính đã cho hội tụ hay phân kì ? Giải thích tại sao ? Thấu kính đã cho là thấu kính phân kì. Vì qua kính cho tia ló phân kì F 0 F’ (2) Củng cố kiến thức Trong hai hình sau hãy cho biết đó là những loại thấu kính nào ? Tại sao ? B F A B F’ A Thấu kính phân kì,vì Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm nằm cùng phía với tia tới. F F’ Thấu kính hội tụ ,vì chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm
- Xem thêm -