Tài liệu Bài giảng bài thấu kính mỏng vật lý 11 (8)

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI CŨ A1 Mặt bên Mặt bên n B1 Đáy C1 Bài cũ Câu 2 : Một lăng kính có chiết suất n  1, 41  2 Bài giải Suy ra: i1= 450, A = 600 r1  30 0 r2  60  30  30 0 J I 450 0 0 i 2  450 Góc lệch D = i1+i2 – A = 300 300 450 Bộ phận chính của các dụng cụ trên là thấu kính Bài 29 THẤU KÍNH MỎNG THẤU KÍNH MỎNG 1 Thấu kính. Phân loại thấu kính 2 Khảo sát thấu kính hội tụ 3 Khảo sát thấu kính phân kì 4 Sự tạo ảnh bởi thấu kính 5 Các công thức về thấu kính 6 Công dụng của thấu kính 7 Củng cố I- THẤU KÍNH. PHÂN LOẠI THẤU KÍNH 1/ Định nghĩa: I.Thấu kính. Phân loại thấu kính 1.Định nghĩa: Điền từ thích hợp vào choã trống: khối……….… chất trong …… suốt …..giới hạn bởi Thấu kính là một …….. hai mặt cong một mặt cong và một mặt phẳng ………………..hoặc bởi……………………………………. 2/ Phân loại thấu kính: a. Theo hình dạng, gồm 2 loại: - Thấu kính lồi ( thấu kính rìa mỏng) - Thấu kính lõm ( thấu kính rìa dày) b. Trong không khí: - Thấu kính lồi là thấu kính hội tụ - Thấu kính lõm là thấu kính phân kì I.Thấu kính. Phân loại thấu kính: 3. Thấu kính mỏng: R2 O1 O2 R1 Kí hiệu: Thấu kính hội tụ Thấu kính phân kì II- KHẢO SÁT THẤU KÍNH HỘI TỤ 1/ Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện O a. Quang tâm Trục chính * O : Quang tâm của thấu kính. * Trục chính: * Trục phụ: * Tia tới qua quang tâm O truyền thẳng b. Tiêu điểm. Tiêu diện - Tiêu điểm ảnh: F’ O Tiêu điểm ảnh chính F’ F’1 O Tiêu điểm ảnh phụ F’1 -Tiêu điểm vật: F’ F O Tiêu điểm vật chính F F’1 O F1 Tiêu điểm vật phụ F1 II. Khảo sát thấu kính hội tụ : 1. Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện : b) Tiêu điểm. Tiêu diện : *Tiêu điểm -Tiêu điểm chính: F O F’ II. Khảo sát thấu kính hội tụ : 1. Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện : b) Tiêu điểm. Tiêu diện : *Tiêu điểm -Tiêu điểm phụ: F’; F; F’n; Fn: tiêu điểm thật F1 F O F’ F’1 II. Khảo sát thấu kính hội tụ : 1. Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện : b) Tiêu điểm. Tiêu diện : Tiêu diện: F1 F O F’ F’1 Tieâu dieän vaät Tieâu dieän aûnh II. Khảo sát thấu kính hội tụ : 1. Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện : 2. Tiêu cự. độ tụ : +Tiêu cự: f  OF '  0 +Độ tụ: 1 D 0 f f : (m) ; D : điốp (dp) F F’ O f
- Xem thêm -