Tài liệu Bài giảng bài thấu kính mỏng vật lý 11 (12)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11 THẤU KÍNH MỎNG Giáo viên thực hiện VÕ VĂN TUẤN KIỂM TRA BÀI CŨ THẤU KÍNH MỎNG IV.Ảnh của một vật qua thấu kính V.Công thức thấu kính VI.Công dụng của thấu kính IV.Sự tạo ảnh bởi thấu kính 1.Khái niệm ảnh và vật trong Quang học S S’   O S Aính ảo (chùm tia ló phân kì)  S’ Aính thật (chùm tia ló hội tụ) HOẠT ĐỘNG NHÓM (Thời gian: 4 phút) Nhiệm vụ : Vẽ ảnh của điểm sáng qua thấu kính B  B  F O F’ F O F’ Nhóm 2 Nhóm 1 B  B  F’ O Nhóm 3 F F’ O Nhóm 4 F Aính của vật AB đặt vuông góc với trục chính B B A F O F’ F A O F’ Nhóm 2 Nhóm 1 B B A F’ O Nhóm 3 F F’ A O Nhóm 4 F BẢNG TỔNG HỢP (xét vật thật) Thấu kính hội tụ (f >0) Thấu kính Thấu kính phân kì (f < 0) Ảnh F Tính chất (thật, ảo) Độ lớn (so với vật) Chiều (so với vật) Ảnh O F’ - Thật: vật nằm ngoài OF - Ảo: vật nằm trong OF - Aính ảo luôn lớn hơn vật - Aính thật: có thể lớn hơn vật, bằng vật, nhỏ hơn vật Vật cùng chiều trái tính chất và ảÍnh ngược chiều  cùng tính chất F’ O F luôn cho cảnh ảo ảnh luôn nhỏ hơn vật ảnh luôn cùng chiều so với vật Công thức thấu kính d Quy ước về dấu B A’ A F’ O F f B’ Vị trí ảnh Vị trí vật d’ > 0: ảnh thật f > 0: thấu kính hội tụ d’ Công thức tính tiêu cự d < 0: vật ảo d’ < 0: ảnh ảo f Công thức thấu kính: d > 0: vật thật 1 1 1   f d d' d.d ' f d  d' d.f d'  df d '.f d d 'f f < 0: thấu kính phân kì Số phóng đại d' k d k > 0: ảnh cùng chiều với vật k < 0: ảnh ngược chiều với vật Luyện tập (6 phút) Nhóm 1,2 Bài toán: Một thấu kính hội tụ có độ tụ D= 5diop. Đặt vật AB cao 5 cm, cách thấu kính một đoạn 30cm. a.Tính tiêu cự của thấu kính. b.Xác định vị trí của ảnh. c.Xác số độ phóng đại của ảnh d.Vẽ ảnh Nhóm 3,4 Bài toán: Một thấu kính phân kì có độ tụ D= - 5diop. Đặt vật AB cao 5 cm, cách thấu kính một đoạn 30cm. a.Tính tiêu cự của thấu kính. b.Xác định vị trí của ảnh. c.Xác số độ phóng đại của ảnh d.Vẽ ảnh BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Vật thật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì luôn cho A.ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. B.ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. C.ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật. D.ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật. Câu 2: Chọn câu sai Aính của một vật qua thấu kính hội tụ có thể là A.ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật B.ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật. C.ảnh ảo, cùng chiều , nhỏ hơn vật. D.ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. Câu 3: Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. Aính của vật tạo bởi thấu kính lớn gấp 3 lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn thì thấu ảnh của vật vẫn lớn gấp 3 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng về loại thấu kính: A.Thấu kính hội tụ B.Thấu kính phân kì C.Cả hai loại thấu kính đều phù hợp. D.Không kết luận được vì giả thiết hai ảnh bằng nhau là vô lí Câu 4: Một vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật. Kết luận nào sau đây là đúng về loại thấu kính? A.Thấu kính hội tụ B.Thấu kính phân kì C.Cả hai loại thấu kính đều phù hợp. D.Không kết luận được vì chưa biết ảnh thật hay ảnh ảo
- Xem thêm -