Tài liệu Bài giảng bài thấu kính hội tụ vật lý 9 (4)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 42 THẤU KÍNH HỘI TỤ I. ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 1. Thí nghiệm Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới, Tia khúc xa ra khỏi thấu kính gọi là tia ló Hãy nêu một số thấu kính mà các em biết trong thực tế. I. ĐẶCđược ĐIỂM CỦA làm THẤU Chúng sử dụng gì ởKÍNH đâu? HỘI TỤ 1. Thí nghiệm Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà ta gọi nó là thấu kính hội tụ? Đặc điểm Chùm tia tới đi tới thấu kính cho chùm tai ló hội tụ tại một điểm I. ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 2. Hình dạng của thấu kính hội tụ Kí hiệu thấu kính  Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần ở giữa II. TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 1. Trục chính Quan sát trên hình cho biết tia nào qua thấu kính truyền thẳng, không bị đổi hướng? Tia sáng tới thấu kính tiếp tục truyền thẳng gọi là trục chính (∆) của thấu kính o (∆) II. TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 2. Quang tâm o (∆) Có nhận xét gì tia sáng đi qua O? Mọi tia sáng tới O đều truyền thẳng. O gọi là quang tâm của thấu kính II. TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 3. Tiêu điểm F o F’ (∆) Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm F & F’ nằm về hai phía của thấu kính và cách đều quang tâm 4. Tiêu cự: OF = OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính III. Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt S F’ F o -Tia tới qua quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới -Tia tới song song trục chính thí tia ló đi qua tiêu điểm -Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính IV. Vận dụng S o F F’ CỦNG CỐ 1. Chiếu một chùm tia sáng song song vào thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được có đặc điểm gì? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: A.Chùm tia ló cũng là chùm song song với trục chính B.Chùm tia ló là chùm hội tụ tại tiêu điểm C.Chùm tia ló là chùm phân kì. D.Chùm tia ló là chùm hội tụ tại quang tâm của thấu kính CỦNG CỐ 2. Phát biẻu nào sau đây là sai khi nói về đường đi của một tia sáng qua thấu kính hội tụ? A. Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm F’ B. Tia tới đi qua quang tâm O của thấu kính sẽ truyền thẳng C. Tia tới đi qua tiêu điểm F cho tia ló vuông góc với trục chính D. Tia tới đi qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính
- Xem thêm -