Tài liệu Bài giảng bài thấu kính hội tụ vật lý 9 (11)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN XÃ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: VẬT LÝ LỚP 9 GV: Phùng Thị Châu Kiểm tra Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gỡ? Nêu quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ? Tiết 46 . thấu kính hội tụ I- ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ (TKHT) 1. Thí nghiệm (H 42.2) Thấu Chùm tia tới kính Chùm tia ló Hãy nêu các dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm? Nguồn sáng C1: Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính là chùm tia hội tụ - Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới - Tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló Tiết 46. thấu kính hội tụ I- ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 1. Thí nghiệm 2. Hỡnh dạng của thấu kính hội tụ C2: TKHT dùng trong thí nghiệm có phần rià mỏng hơn phần gĩưa. C¸c d¹ng TKHT a b c KÝ hiÖu TKHT Tiết 46. thấu kính hội tụ II- TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA TKHT 1. Trục chính  Thấu kính Trục chính Nguồn sáng Tiết 46. thấu kính hội tụ II- TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA TKHT 1. Trục chính 2. Quang tâm Quang tâm O  O * ĐIỂM GIAO GIỮA TRỤC CHÍNH VÀ THẤU KÍNH LÀ QUANG TÂM O * MỌI TIA TỚI ĐẾN QUANG TÂM KHÔNG BỊ ĐỔI HƯỚNG Tiết 46. thấu kính hội tụ II- TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA TKHT 1. Trục chính 2. Quang tâm 3. Tiêu điểm Thấu kính F Nguồn sáng ? điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào ĐIỂM HỘI TỤ F CỦA CHÙM TIA LÓ NẰM TRÊN TRỤC CHÍNH CỦA TKHT Tiết 46. thấu kính hội tụ II- TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA TKHT 1. Trục chính 2. Quang tâm 3. Tiêu điểm Tiêu điểm  F O Tia tới song song với trục chính thỡ tia ló đi qua tiêu điểm F’  Tiêu điểm F’ F O Một thấu kính có hai tiêu điểm F và F’ nằm về hai phía của thấu kính và cách đều quang tâm O Tiết 46. thấu kính hội tụ II- TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA TKHT 1. Trục chính 2. Quang tâm F 3. Tiêu điểm  4. Tiêu cự Tia tới qua tiêu điểm F’ O F thỡ tia ló song song với trục chính Khoảng cách từ mỗi quang tâm đến tiêu điểm gọi là tiêu cự: OF = OF’ = f Tiết 46. (1) (2) S III- VẬN DỤNG C7: thấu kính hội tụ  F’ F (3) O GHItiaNHỚ C8: Lưu ý: Chùm sáng từ mặt trời đến trái đất dùng là chùm tia song song mỏng hơn 1- TKHT thường có phần rỡa ..........................phần giữa 2- Một chùm tia tới song song với trục chính của TKHT cho chùm tia hội tụ ló...................tại tiêu điểm của thấu kính. 3- đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKHT: tiếp tục truyền thẳng theo phương + Tia tới đến quang tâm thỡ tia ló............................................................. của tia tới ........................ qua tiêu điểm + Tia tới song song với trục chính thỡ tia ló.................................. Song song với trục chính + Tia tới qua tiêu điểm thỡ tia ló.................................................... HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • Ôn lại bài học, học thuộc phần ghi nhớ • đọc phần “có thể em chưa biết” • Xem trước bài “ảnh của một vật tạo bởi TKHT”
- Xem thêm -