Tài liệu Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (7)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 12 Bầu trời có màu vàng ở dưới , đỏ ở trên . Do mặt trời hiện tượng gì ?Cảnh Giải thích . lặn. vồng. Giải thíchCầu sự tạo thành cầu vồng. : Là hiện tượng chùm ánh sáng trắng khi qua lăng kính bị tách ra thành một dải sáng nhiều màu,lệch về phía đáy lăng kính , đỏ lệch ít nhất , tím lệch nhiều Chiết suất môi trongcủa suốt phụ thuộc nhấtmột , gọi là trường quang phổ ánh sáng trắng . màu ánh sáng đơn sắc . HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG • : Là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính . • Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định , gọi là màu đơn sắc . • Aùnh sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím . HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Bầu trời có màu vàng ở dưới , đỏ ở trên . Do sắcgìqua lớp thích khí quyển hiện Tán tượng ? Giải . Giải thích sự tạo thành các màu thấy trên bầu trời . Tán sắc qua những hạt nước nhỏ của mây Tán sắc qua những hạt nước nhỏ của mây Giải thích sự tạo thành cầu vồng.
- Xem thêm -