Tài liệu Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (3)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tại sao cầu vồng xuất hiện ? Tại sao cầu vồng có 7 màu ? TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. Thí nghiệm của Newton về sự tán sắc ánh sáng(1672): 1. Thí nghiệm: K he heïp A Ñoû T ím L aêng kính M aø n aû nh B - Chiếu một chùm ánh sáng mặt trời (ánh sáng trắng) qua một khe hẹp A đến gặp một lăng kính. Sau lăng kính đặt một màn ảnh B để hứng chùm tia ló ra. Ta thấy, trên màn B có một dải sáng màu cầu vồng, trong đó tia đỏ bị lệch ít nhất và tia tím bị lệch nhiều nhất. TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. Thí nghiệm của Newton về sự tán sắc ánh sáng(1672): Khe hẹp A đỏ cam vàng lục lam chàm tím Lăng kính Màn ảnh B TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. Thí nghiệm của Newton về sự tán sắc ánh sáng(1672): TÁN SẮC ÁNH SÁNG II. Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc: Khe hẹp A đỏ cam vàng lục lam chàm tím Lăng kính Màn ảnh B Khoét 1 khe thật hẹp tại vị trí màu lục TÁN SẮC ÁNH SÁNG II. Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc: Lăng kính Khe hẹp A lục Lăng kính B C Màn E TÁN SẮC ÁNH SÁNG III.Tổng hợp ánh sáng trắng:Chiếu một chùm ánh sáng trắng đi qua lỗ tròn nhỏ nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ L sao cho có 1 ảnh thật màu trắng.Dùng lăng kính chắn chùm sáng này trước điểm hội tụ .Chùm sáng sẽ bị tán sắc và cho 1 daỉ màu liên tục .Đặt 1 thấu kính ngay sau dải maù naỳ và dùng màn E hứng ảnh ta được 1 ảnh sáng trắng .Hiện tượng này gọi là hiện tương tổng hợp ánh sáng trắng. L1 S A B E L2 TÁN SẮC ÁNH SÁNG III.Tổng hợp ánh sáng trắng: Khe hẹp A Lăng kính HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG ----------------------------------------------------------------------------- I. Thí nghiệm của Newton về sự tán sắc ánh sáng(1672): Khe hẹp A đỏ cam vàng lục lam chàm tím Lăng kính Màn ảnh B Tia đỏ lệch ít nhất ? Tia tím lệch nhiều nhất ? TÁN SẮC ÁNH SÁNG IV. SỰ PHỤ THUỘC CỦA CHIẾT SUẤT CỦA MỘT MÔI TRƯỜNG TRONG SUỐT VÀO MÀU SẮC ÁNG SÁNG Các em hãy quan sát thí nghiệm sau đây : Chiếu lần lượt các tia sáng đơn sắc hẹp từ không khí vào nước dưới cùng một góc tới Caùc em coù nhaän xeùt gì veà caùc goùc khuùc xaï Tia sáng mặt trời bị tán sắc khi đi qua giọt nước mưa tạo nên cầu vồng Đây là viên kim cương lớn nhất thế giới – Star of Africa Màu sắc quyến rũ của nó là do ánh sáng chiếu vào bị tán sắc. Designed by Khanh Duy Tran – TH Kinh tế – Kỹ thuật Tây Ninh duyco1010@yahoo.com Chọn câu sai trong các câu sau:      A.Hiện tượng tán sắc là hiện tượng khi chiếu chùm sáng trắng vào lăng kính thì chùm sáng bị phân tích thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. B.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. C.Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định thì không phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng. D. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Đáp án : Câu C. Chọn câu sai trong các câu sau:      A.Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với ánh sáng đỏ thì nhỏ nhất, ánh sáng tím thì lớn nhất. B.Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với ánh sáng đỏ thì lớn nhất, ánh sáng tím thì nhỏ nhất. C.Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định gọi là màu đơn sắc. D.Dải cầu vồng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím gọi là quang phổ của ánh sáng trắng. Đáp án :B BÀI HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -