Tài liệu Bài giảng bài sự trộn của ánh sáng màu vật lý 9 (4)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Cã thÓ ph©n tÝch chïm s¸ng tr¾ng TiÕt 60- bµi 54 : thµnh nh÷ng thµnh nhiÒu chïm s¸ng mÇu kh¸c nhau. Ngîc l¹i trén nhiÒu chïm s¸ng mÇu l¹i víi nhau ta sÏ ®îc ¸nh s¸ng cã mÇu nh thÕ nµo? Muèn râ chóng ta nghiªn cøu tiÕp bµi h«m nay: Sù trén c¸c ¸NH S¸ng MÇu Nguồn sáng trắng A P Tấm chắn khe sáng Đỏ Cam Vàng Lục Lam Chàm Tím Lăng kính B Màn I. THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU I. THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU 6 4 1 2 5 3 II. TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU: 1. Thí nghiệm 1: Sơ đồ thí nghiệm C1: + Em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau? Kết quả em đã thu được ánh áng màu nào? + Có khi nào em thu được “ánh sáng màu đen” sau khi trộn hay không? C1: Trả lời ĐỎ + LỤC =VÀNG ĐỎ + LAM = HỒNG NHẠT LỤC + LAM = NÕN CHUỐI + Không có cái gọi là “ánh sáng màu đen”. Bao giờ trộn hai ánh sáng màu khác nhau với nhau cũng ra một ánh sáng màu khác 2. Kết luận: SGK – 143. Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen. III. TRỘN BA ÁNH SÁNG MÀU VỚi NHAU ĐỂ ĐƯỢC ÁNH SÁNG TRẮNG: 1. Thí nghiệm 2: Sơ đồ thí nghiệm 1. Thí nghiệm 2: • Niuton dán một tờ giấy trắng lên một đĩa kim loại tròn Đ, rồi chia hình tròn thành bảy hình quạt, có góc ở tâm tỉ lệ với diện tích các dải màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Cho đĩa Đ quay nhanh dần, thì ban đầu còn thấy đĩa có màu, nhưng khi đĩa quay đủ nhanh, thì nó thành có màu trắng. • Do hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc, nên khi đĩa quay nhanh, cảm giác màu đỏ gây ra cho mắt bởi hình quạt màu đỏ chưa kịp mất, thì mắt lại nhận tiếp được cảm giác về màu da cam, màu vàng…màu tím. Rút cục, cảm giác về cả bảy màu đó hòa lẫn với nhau và gây cho mắt cảm giác về màu tổng hợp, là màu trắng. 2. Kết luận: Khi trộn ba chùm sáng màu đỏ, lục và lam với nhau một cách thích hợp ta được ánh sáng màu trắng. Khi trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím với nhau cũng sẽ đuợc ánh sáng trắng Các em quan sát hình trên và nghiệm lại bài học Bài 1: Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu? A. Chiếu một chùm sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng. B. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng. C. Chiếu một chùm sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ và sau đó qua kính lọc màu vàng D. Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng. Bài 2: Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào nêu dưới đây: đỏ, vàng, da cam, lục, tím? Đáp án: Màu da cam. Hình ảnh minh hoạ: Có thể em chưa biết Dựa vào hệ thị giác của cọn người, nhà sản xuất đã chế tạo đến 1,5 triệu điểm màu (0,5 triệu bộ ba), với tần số quét 15 625Hz (tức là quét một mặt 312,5 dòng, mỗi giây quét 50 mặt) nên hình ảnh xem rất sống động, tự nhiên. Một điều lý thú nữa là các em có thể dùng kính lúp độ bội giác từ 8x trở lên là có thể quan sát được các điểm màu trên màn hình khi máy đang hoạt động DÆn dß • Häc kü bµi lµm tiÕp C3. • Lµm bµi tËp 53-54 phÇn cßn l¹i SBT trang 61
- Xem thêm -