Tài liệu Bài giảng bài sự trộn của ánh sáng màu vật lý 9 (2)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 Bài 54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU Người thực hiện: Phạm Thị Thu Hương GV: Trường THCS Yên Bình Kiểm tra bài cũ 1. Có thể phân tích ánh sáng trắng bằng cách nào? Nêu cách làm và kết quả thu được. Đáp án -Ta có thể phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính hoặc bằng sự phản xạ trên đĩa CD. * Phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một lăng kính ta quan sát được chùm tia ló qua lăng kính là một dải màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím (màu cầu vồng) * Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD: Chiếu một chùm ánh sáng trắng tới mặt ghi của một đĩa CD ta quan sát được chùm tia phản xạ trên mặt ghi là một dải màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím (màu cầu vồng) Bài 54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? Ánh sáng lam Ánh sáng lục Ánh sáng đỏ - Chiếu các chùm sáng màu vào một chỗ trên màn ảnh màu trắng. - Chiếu đồng thời các chùm sáng màu trực tiếp vào mắt. Bài 54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? - Chiếu các chùm sáng màu vào một chỗ trên màn ảnh màu trắng. - Chiếu đồng thời các chùm sáng màu trực tiếp vào mắt. Bài 54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? - Chiếu các chùm sáng màu vào một chỗ trên màn ảnh màu trắng. - Chiếu đồng thời các chùm sáng màu trực tiếp vào mắt. II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau 1. Thí nghiệm 1: - Trộn hai trong ba ánh sáng màu đỏ, lục, lam Trộn hai ánh sáng màu kết quả Màu đỏ với màu lục Ánh sáng màu vàng Màu đỏ với màu lam Ánh sáng màu hồng nhạt Màu lục với màu lam Ánh sáng màu nõn chuối 2. Kết luận: - Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. - Khi hoàn toàn không có ánh sáng - tức là thấy màu đen. Bài 54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? - Chiếu các chùm sáng màu vào một chỗ trên màn ảnh màu trắng. - Chiếu đồng thời các chùm sáng màu trực tiếp vào mắt. II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau 1. Thí nghiệm 1: Trộn hai ánh sáng màu kết quả Màu đỏ với màu lục Ánh sáng màu vàng Màu đỏ với màu lam Ánh sáng màu hồng nhạt Màu lục với màu lam Ánh sáng màu nõn chuối 2. Kết luận: - Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. - Khi hoàn toàn không có ánh sáng - tức là thấy màu đen. III. Trộn ba ánh sáng màu với nhau được ánh sáng trắng 1.Thí nghiệm 2: -Trộn ba chùm 2. Kết luận (sgk)sáng đỏ, lục, lam với nhau được ánh sáng màu trắng - Đỏ +lục + lam → trắng - Đỏ cánh sen + vàng + lam → trắng - Trộn các ánh sáng màu từ tím đến đỏ → ánh sáng trắng Bài 54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? - Chiếu các chùm sáng màu vào một chỗ trên màn ảnh màu trắng. - Chiếu đồng thời các chùm sáng màu trực tiếp vào mắt. II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau 1. Thí nghiệm 1: 2. Kết luận: - Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. - Khi hoàn toàn không có ánh sáng - tức là thấy màu đen. III. Trộn ba ánh sáng màu với nhau 1.Thí nghiệm 2: 2. Kết luận: - Đỏ +lục + lam → Trắng - Đỏ cánh sen + vàng + lam → trắng - Trộn các ánh sáng màu từ tím đến đỏ → ánh sáng trắng IV. Vận dụng Bài 1: Theo nguyên tắc trộn màu em hãy cho biết các vùng sau có màu gì? trắng vàng -Vùng I:............, Vùng II:.............. hồng nhạt -Vùng III:........... nõn chuối Vùng IV:............ ĐỎ I I II IIIIII II Lam Lục IV IV Bài 54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? - Chiếu các chùm sáng màu vào một chỗ trên màn ảnh màu trắng. - Chiếu đồng thời các chùm sáng màu trực tiếp vào mắt. II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau 1. Thí nghiệm 1: 2. Kết luận: - Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. - Khi hoàn toàn không có ánh sáng - tức là thấy màu đen. III. Trộn ba ánh sáng màu với nhau 1.Thí nghiệm 2: 2. Kết luận: - Đỏ +lục + lam → Trắng - Đỏ cánh sen + vàng + lam → trắng - Trộn các ánh sáng màu từ tím đến đỏ → ánh sáng trắng IV. Vận dụng Bài Bài2:2:Trộn Trộnánh ánhsáng sángmàu màuđỏ đỏvới vớiánh ánhsáng sángmàu màuvàng vàngsẽ sẽđược đượcánh ánhsáng màu dưới đây: Đỏ, vàng, da cam, lục, tím. sángnào màu da cam Bài 54: SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? - Chiếu các chùm sáng màu vào một chỗ trên màn ảnh màu trắng. - Chiếu đồng thời các chùm sáng màu trực tiếp vào mắt. II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau 1. Thí nghiệm 1: 2. Kết luận: - Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. - Khi hoàn toàn không có ánh sáng - tức là thấy màu đen. III. Trộn ba ánh sáng màu với nhau 1.Thí nghiệm 2: 2. Kết luận: - Đỏ +lục + lam → trắng - Đỏ cánh sen + vàng + lam → trắng - Trộn các ánh sáng màu từ tím đến đỏ → ánh sáng trắng IV. Vận dụng Bài 3: Trong cách làm dưới đây sẽ có sự trộn các ánh sáng màu? A. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng. B. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng. C. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ và sau đó qua kính lọc màu vàng. D. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ và một chùm ánh sáng vàng vào một tờ giấy trắng.
- Xem thêm -