Tài liệu Bài giảng bài sự tạo ảnh trong máy ảnh vật lý 9 (9)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 I. CẤU TẠO MÁY ẢNH ? Hãy chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối và vị trí phim? • Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim • Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. Buồng tối Vật kính II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi C1: Ảnh của vật trên tấm kính mờ(đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật? To hay nhỏ hơn vật? Trả lời: Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. C2: Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ? Trả lời: Hiện tượng thu được ảnh thật (ảnh trên phim) của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ. 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh C3:Vẽ ảnh của vật có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. AB là vật, O là quang tâm, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ. C4:Hãy tính tỉ số gữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật và để khẳng định những nhận xét của em trong P C là đúng B 1 O A 2m 5cm Q P B 5cm A’ O A 2m Xét hai tam giác vuông: ABO và A’B’O có: Q AOB=A’OB’(đối đỉnh) Nên: ABO ~ A’B’O Suy ra: A’B’/AB=A’O/AO=5/200=1/40 Vậy: Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là: 1/40 B’ 3. Kết luận Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật III. Vận dụng C6:Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. Phim cách vật kính 6cm. Hỏi ảnh của người ấy trên phim cao bao nhiêu xentimet? Giải: Áp dụng kết quả của câu C4 ta có ảnh của người ấy trên phim có chiều cao là: A’B’/AB=A’O/AO=>A’B’=160.6/200=3,2cm Bài tập củng cố Câu 1: Ảnh trên phim trong máy ảnh bình thường có tính chất gì? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. A.Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật. B. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật C.Ảnh thật, ngược chiều , nhỏ hơn vật D.Ảnh ảo, ngược chiều , nhỏ hơn vật Câu 2: Vật kính của máy ảnh là một trong những dụng cụ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. A.Thấu kính phân kỳ B. Gương phẳng C.Gương cầu lồi D.Thấu kính hội tụ Ghi nhớ: Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật Hướng dẫn về nhà: - Học ghi nhớ; đọc phần có thể em chua biết. -Làm tất cả các bài tập trong sách bài tập -Ôn lại lý thuyết và bài tập từ đầu học kì II, chuẩn bị cho tiết sau ôn tập để kiểm tra 1 tiết
- Xem thêm -