Tài liệu Bài giảng bài sự tạo ảnh trong máy ảnh vật lý 9 (5)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 171 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh I. CẤU TẠO MÁY ẢNH KIỂM TRA Câu 1: Nêu đặc điểm ảnh của vật tạo bởi THHT? Câu 2: Nêu đặc điểm ảnh của vật tạo bởi THPK? 2 Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh Buồng tối I. CẤU TẠO MÁY ẢNH ? Hãy quan sát và chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối và vị trí đặt phim? Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. Vật kính (2) (1) (3) Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh I. CẤU TẠO MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi C1: Ảnh của vật trên tấm kính mờ (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật? To hay nhỏ hơn vật? C2: Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ? Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. Hiện tượng thu được ảnh thật (ảnh trên phim) của vật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ. Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh I. CẤU TẠO MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh C3: Vẽ ảnh của vật có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. AB là vật, O là quang tâm, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ. C4:Hãy tính tỉ số gữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật và để khẳng định những nhận xét của em trong C1 là đúng P B A 2m O 5cm Q Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh I. CẤU TẠO MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh P B 5cm A’ O A B’ 2m C4: Xét hai tam giác vuông: ABO và A’B’O có: AOB=A’OB’(đối đỉnh) Nên: ABO ~ A’B’O Suy ra: A’B’/AB=A’O/AO=5/200=1/40 Vậy: Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là: 1/40 Q Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh I. CẤU TẠO MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh 7 Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh I. CẤU TẠO MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh 3. Kết luận : Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh I. CẤU TẠO MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh 3. Kết luận III. Vận dụng C6:Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. Phim cách vật kính 6cm. Hỏi ảnh của người ấy trên phim cao bao nhiêu xentimet? Giải: h d Áp dụng kết quả của câu C4: /  / ta có ảnh của người ấy trên h d phim có chiều cao là: 9 A’B’/AB=A’O/AO=>A’B’=160.6/200=3,2cm Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh I. CẤU TẠO MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM III. VẬN DỤNG Bài tập củng cố Câu 1: Ảnh trên phim trong máy ảnh bình thường có tính chất gì? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. A. Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật. B. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật C. Ảnh thật, ngược chiều , nhỏ hơn vật D. Ảnh ảo, ngược chiều , nhỏ hơn vật Câu 2: Vật kính của máy ảnh là: A. Thấu kính phân kỳ B. Gương phẳng C. Gương cầu lồi D. Thấu kính hội tụ Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh I. CẤU TẠO MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM III. VẬN DỤNG Ghi nhớ: Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật Hướng dẫn về nhà: - Học ghi nhớ; đọc phần có thể em chua biết. -Làm tất cả các bài tập trong sách bài tập -Ôn lại lý thuyết và bài tập từ đầu học kì II, chuẩn bị cho tiết sau ôn tập để kiểm tra 1 tiết
- Xem thêm -