Tài liệu Bài giảng bài sự tạo ảnh trong máy ảnh vật lý 9 (2)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 327 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH KIỂM TRA BÀI CŨ Dựng ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính hội tụ trong hình vẽ bên. B A’ A F O F’ B’ ẢNH A’B’ VỪA DỰNG LÀ ẢNH THẬT HAY ẢNH ẢO ? KHI NÀO THÌ ẢNH TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI B’ TỤ CHO ẢNH ẢO ? Ảnh của chúng ta được tạo thành như thế nào trong máy ảnh? TiẾT 52 BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH - Bộ Bộphận phậnquan chính trọng củacủa máy máy ảnh: ảnhVật là gìkính ? và buồng tối. - Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. TiẾT 52 BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH Quan sát mô hình, chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối và vị trí của phim ? Vị trí đặt phim Buồng tối Vật kính TiẾT 52 BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH TiẾT 52 BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH C1 Ảnh của vật trên phim tấm kính là ảnh mờthật, là ảnh ngược thậtchiều hay ảnh vớiảo vật? Cùng và nhỏchiều hơn vật hay. ngược chiều với vật ? To hay nhỏ hơn vật ? C2 Hiện tượng tượng nào thu em được quan ảnhsátthật được chứng chứng tỏ tỏ vậtvật kính kínhcủa của máy ảnh là thấu kính hội tụ .? TiẾT 52 BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH Vẽ ảnh của một vật có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính: AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính là 5cm . Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ . C3 B I P F A O Q A’ B’ TiẾT 52 BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH C4 Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật và để khẳng định những nhận xét của em trong câu C1 . B ∆ABO I ∆A’B’O, ta có: P F A 'B' A 'O h' 5 1 O h A = Þ = = Þ h' = AB AO h 200 40 40 A’ B’ Q * Kết luận: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. TiẾT 52 BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH C5 Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim . Vị trí đặt 2 phim Vật 1kính Buồng 3 tối TiẾT 52 BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH C6 Tóm tắt: AB = 1,6m = 160cm OA’ = 6cm. OA = 3m = 300cm. A’B’=? Giải: Áp dụng kết quả của C4 ta có ảnh A’B’ của người ấy trên phim có chiều cao là : A'O 6 A'B'=AB = 160. = 3,2cm AO 300 GHI NHỚ • Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối. • Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ . • Ảnh trên phim là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật . DẶN DÒ  Các em học thuộc phần ghi nhớ .  Đọc phần có thể em chưa biết  Làm bài tập 47.1 đến 47.5  Ôn từ bài 33 đến bài 47 để tiết sau ôn tập chuẩn bị kiểm tra một tiết.
- Xem thêm -