Tài liệu Bài giảng bài sự chuyển thể của các chất vật lý 10 (5)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng vật lý 10 Sự chuyển thể của chất Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau * Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hoả người ta sử dụng vật liệu nào sau đây? a) Nhôm. b) Thép. c) Đồng * Nước tồn tại ở những thể nào? a) Thể rắn và thể lỏng  b) Thể rắn và thể khí.  c) Thể rắn, thể lỏng và thể khí.  1.Phân biệt 3 thể của chất : Dùng các thẻ dưới đây xếp vào các cột cho phù hợp : Cát trắng Cồn Đường Ô-xi Nhôm Dầu ăn xăng Ni-tơ Nước đá Hơi nước Muối Nước ThÓ r¾n ThÓ láng ThÓ khÝ Cát trắng Nhôm Đường Nước đá Muối Dầu ăn Cồn xăng Nước Ni- tơ Hơi nước Ô-xi Các chất có thể tồn tại ở thể rắn,thể lỏng hoặcthể khí. 2.Đặc điểm của thể rắn,thể lỏng,thể khí Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau * Chất rắn có đặc điểm gì ? a) Không có hình dạng nhất định. b) Có hình dạng nhất định. c) Có hình dạng của vật chứa nó. 2.Chất lỏng có đặc điểm gì ? a) Không có hình dạng nhất định,chiếm toàn bộ vật chứa nó,không nhìn thấy đƣỵc.  b) Có hình dạng nhất định,nhìn thấy đƣỵc.  c) Không có hình dạng nhất định,có hình dạng cđa vật chứa nó,nhìn thấy đƣỵc.  3. Khí các bô níc ,ô xi ,ni tơ có đỈc điĨm gì ? a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.  b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.  c) Không có hình dạng nhất định,có hình dạng cđa vật chứa nó, nhìn thấy được.  3.Sự chuyển thể của chất Ở NHIỆT ĐỘ THẤP THÍCH HỢP, NƢỚC ĐÔNG THÀNH ĐÁ Ở NHIỆT ĐỘ CAO THÍCH HỢP NƢỚC SẼ BỐC HƠI THÀNH KHÍ. Nƣớc đá Nƣớc Nƣớc Nƣớc nóng Làm thí nghiệm: Tìm hiểu sự chuyển thể của sáp Nến – Thể rắn Khi đốt cháy Nến - Thể lỏng Nến – Thể rắn Các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Quặng sắt Quặng sắt đang đƣợc nung chảy Các chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Nƣớc gặp nhiệt độ cao thớch hợp. Nƣớc bốc hơi thành khí Các chất từ thể khí chuyển thành thể lỏng Khí ni- tơ được làm lạnh trở thành khí ni-tơ lỏng. Điều kiện nào để các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác? Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác khi có điều kiện thích hợp của nhiệt độ. Sự chuyển thể của chất là một dạng biến đổi lí học. Bạn cần biết: Các chất có thể tồn tại ở thể rắn, thể lỏng, thể khí. Khi nhiệt độ thay đổi, một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Ví dụ: Sáp, thuỷ tinh, kim loại ở nhiệt độ cao thích hợp thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khí ni–tơ được làm lạnh trở thành khí nitơ lỏng. Sự chuyển thể của chất là một dạng biến đổi lí học. Củng cố - dặn dò Về nhà 1. Làm các bài tập 2. Chuẩn bị bài sau TiẾT HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -