Tài liệu Bài giảng bài sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng vật lý 8 (4)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG Năng lượng của dòngnước được sử dụng làm quay Tua bin máy phát điện? Như vậy trong quá trình đó năng lượng của dòng nước được chuyển hóa như thế nào? A h=1m Quả Bóng bàn Tiết 20 SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 1.Thí nghiệm 1 Quá trình chuyển động rơi của qủa bóng bàn. h =0m h=1m A Tiết 20 SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 1.Thí nghiệm 1 * Quá trình rơi của qủa bóng C1./ Trong quá trình rơi của qủa bóng thì độ cao và vận tốc của qủa bóng thay đổi như thế nào? KQ Trong quá trình rơi, độ cao của qủa bóng giảm dần, vận tốc của qủa bóng tăng dần. C2./ Khi đó thế năng, động năng thay đổi như thế nào? KQ h=0m B Thế năng của qủa bóng giảm dần,còn động năng của nó tăng dần. Tiết 20 h=1m A SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 1.Thí nghiệm 1 * Quá trình nảy lên của qủa bóng C3./ Khi qủa bóng chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên: -Độ cao và vận tốc thay đổi như thế nào? -Thế năng và động năng thay đổi như thế nào? KQ   h =0m B Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng tăng dần, vận tốc của quả bóng giảm dần. Như vậy thế năng của quả bóng tăng dần, động năng của nó giảm dần. A SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 1.Thí nghiệm 1 h=1m C4./ Ở những vị trí nào (A hay B) qủa bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất? KQ   h =0m B Qủa bóng có thế năng lớn nhất ở vị trí A và có thế năng nhỏ nhất tại vị trí B. Qủa bóng có động năng lớn nhất ở vị trí B và có động năng nhỏ nhất tại vị trí A. SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 2.Thí nghiệm 2 H = 0.4m A C BI B Vị trí cân bằng Quá trình chuyển động của viên bi trong một chiếc máng vòng cung. SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 2.Thí nghiệm 2 A C H = 0.4m BI B Vị trí cân bằng Quá trình chuyển động của viên bi trong một chiếc máng vòng cung. H = 0.4m A SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 2.Thí nghiệm 2 BI BI C5./ Vận tốc của viên bi tăng hay giảm khi: a) Viên bi đi từ A về B. b) Viên bi đi từ B về C. C B a) KQ b) Viên bi thì vận tăng. Viên bi thì vận giảm đi từ A về B: tốc viên bi đi từ B về C tốc viên bi H = 0.4m A SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 2.Thí nghiệm 2 BI BI C6./ Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi: a) Viên bi đi từ A về B. b) Viên bi đi từ B về C. C B KQ *Viên bi đi từ A về B: Thì thế năng chuyển hóa dần sang động năng *Viên bi đi từ B về C thì động năng chuyển hóa dần sang thế năng. H = 0.4m A SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 2.Thí nghiệm 2 BI BI C7./ Ở vị trí nào viên bi có thế năng, động năng lớn nhất? C B KQ * Ở vị trí A, C viên bi có thế năng lớn nhất. * Ở vị trí B viên bi có động năng lớn nhất H = 0.4m A SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 2.Thí nghiệm 2 BI BI C8./ Ở vị trí nào viên bi có thế năng, động năng nhỏ nhất? C B KQ * Ở vị trí A, C viên bi có động năng nhỏ nhất. * Ở vị trí B viên bi có thế năng nhỏ nhất SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng 2.Thí nghiệm 2 Kết luận. -Trong chuyển động của viên bi đã có sự chuyển hóa liên tục giữa các dạng cơ năng:”Thế năng chuyển hóa thành động năng và động năng chuyển hóa thành thế năng”. -Viên bi ở vị trí cân bằng(B), thế năng đã chuyển hòan tòan thành động năng; khi viên bi ở vị trí cao nhất (A,C) thì động năng đã chuyển hòan tòan thành thế năng. SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG II./Bảo tòan cơ năng. Kết luận. -Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng không đổi. Nghĩa là cơ năng được bảo tòan SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG I./Sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng II./Bảo tòan cơ năng. -Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng không đổi. Nghĩa là cơ năng được bảo tòan III./Vận dụng. C9./ Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau: c.Némtên a.Mũi b.Nước một chảy được viên từ bắn trên đá từ đi từcao đập dưới lên chiếc xuống. theo cung phương thẳng đứng. KQ Động Thế năng -> thế động năng năng SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TÒAN CƠ NĂNG BÀI TẬP A C H = 0.4m BI Thả một viên bi lăn trên một máng có hình vòng cung (hình vẽ) 1.Ở vị trí nào viên bi có động năng lớn nhất? a.Vị trí C b.Vị trí A c.Vị trí B d. Ngoài ba vị trí trên. B 2.Ở vị trí nào viên bi có Thế năng nhỏ nhất? a.Vị trí C b.Vị trí A c.Vị trí B d. Ngoài ba vị trí trên. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1/ BVH: + Học thuộc ghi nhớ + Làm bài tập 17.1-17.6 2/ BSH: “Tổng kết chương I-Cơ học” Làm trước các câu hỏi trong phần I Ôn tập
- Xem thêm -