Tài liệu Bài giảng bài sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng vật lý 8 (3)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng BÀI 17: Giáo viên : Nguyễn Văn Vũ Đơn vị : Trường THCS Lộc Điền KIỂM TRA BÀI CŨ: 16.1. Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng? A. - Kể các dạng của cơ năng. Viên đạn đang bay. B. - Lấy ví dụ vật đồng thời vừa Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so C. có động năng vừa có thế năng . với mặt đất. Hòn bi đang lăn trên mặt đất. D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất. Trả lời: 1/ - Khi nào vật có cơ năng ? - Khi vật có khả năng sinh 16.3. Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên công, ta nói vật có cơ năng. hay của cánh cung? Đó là dạng năng - Thế năng và động năng là lượng nào? hai dạng của cơ năng. Trả lời: Của cánh cung. - Ví dụ: Quả bóng đang bay Đó là thế năng. trên cao… Quan sát và suy đoán: Trong quá trình chuyển động của quả bóng , thế năng và động năng thay đổi như thế nào? Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I/ Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng  Quan sát quỹ đạo của quả bóng trong các đoạn mô phỏng sau Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi Tiến hành thí nghiệm 17.1 SGK. Thả rơi quả bóng, quan sát A quỹ đạo của nó rồi dự đoán: Trả Độ lời cao, vận tốc, thế năng và động cácnăng câu của quả bóng tăng hay giảm hỏi trong từ C1 hai trường hợp sau: đến C4 1/ Khi quả bóng rơi? vào phiếu học tập2/1.Khi quả bóng chạm đất nảy lên ? B Quả bóng rơi Quả bóng nảy lên  Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả tăng dần. giảm bóng….…..dần, vận tốc của quả bóng ….… C1 giảm dần, còn động năng của Thế năng của quả bóng……… tăng dần nó……… C2 Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng tăng giảm dần. Như vậy, thế năng ……..dần, vận tốc của nó………. tăng ., động năng của nó ………dần. giảm của quả bóng ……. C3 A Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí ……và thế B năng nhỏ nhất khi ở vị trí …… C4 Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí …. B và động A năng nhỏ nhất khi ở vị trí …… LK8 Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG Nhận xét: Khi quả bóng rơi, cơ năng đã chuyển hoá từ dạng nào sang dạng nào? Khi quả bóng rơi: Thế năng chuyển hoá thành động năng. Khi quả bóng nảy lên, cơ năng đã chuyển hoá từ dạng nào sang dạng nào? Khi quả bóng nảy lên: Động năng chuyển hoá thành thế năng. Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I/ Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng  Tiến hành thí nghiệm 17.2 SGK. Thí nghiệm 2: Con lắc dao động Quan sát quỹ đạo của Quan sát con lắc dao động của con lắc và trong các dự đoán: đoạn 1/ mô Khi con lắc đi từ A xuống B, thì phỏng vận sau tốc tăng hay giảm, cơ năng chuyển hoá từ dạng nào sang dạng Trả nào lời và tương tự khi con lắc đi từ B các lên câu C? hỏi từ C5 2/ Ở những vị trí nào thì con lắc có đến thế C8 năng lớn nhất, có động năng lớn vàonhất, phiếu có thế năng nhỏ nhất, động học tậpnhỏ 2. nhất? năng Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG Câu Dao động Vận của hỏi tốc con lắc Sự chuyển hoá cơ năng Đi từ Thế năng chuyển Tăng hoá thành động năng. C5, A xuống B C6 C7, C8 Đi từ B lên C Giảm Động năng chuyển hoá thành thế năng. Thế năng lớn nhất . Ở vị trí Bằng 0 Động năng nhỏ nhất. A và C (bằng 0) Thế năng nhỏ nhất Lớn Ở vị trí B (bằng 0). nhất Động năng lớn nhất. Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG Nhận xét: Trong chuyển động của con lắc đã có sự chuyển hoá các dạng cơ năng như thế nào? Trong chuyển động của con lắc đã có sự chuyển hoá liên tục các dạng cơ năng : Thế năng chuyển hoá thành động năng và ngược lại Có nhận xét gì về sự chuyển hoá cơ năng của con lắc khi nó dao động xung quanh vị trí cân bằng B Khi con lắc ở vị trí thấp nhất (cân bằng) thế năng đã chuyển hoá hoàn toàn thành động năng. Khi con lắc ở vị trí cao nhất, động năng chuyển hoá hoàn toàn thành thế năng. Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG Hãy tìm ví dụ trong thực tế về sự chuyển hoá lẫn nhau giữa thế năng và động năng ? Bài Bài 17: 17: SỰ SỰ CHUYỂN CHUYỂN HOÁ HOÁ VÀ VÀ BẢO BẢO TOÀN TOÀN CƠ CƠ NĂNG NĂNG II/ Bảo toàn cơ năng: Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau, nhưng cơ năng không đổi. Người ta nói cơ năng được bảo toàn. (Lưu ý: Tất cả các thí nghiệm trên đều bỏ qua ma sát) Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG III/ Củng cố:  Quan sát dao động của lò xo và cho biết: Trong TN có sự chuyển hoá các dạng cơ năng như thế nào? Cơ năng có thay đổi không? -Có sự biến đổi qua lại giữa động năng của vật và thế năng đàn hồi của lò xo. + Ở vị trí A và B vật có động năng bằng 0 nhưng lò xo có thế năng cực đại. + Ở vị trí cân bằng O thế năng bằng 0 nhưng vật có động năng cực đại . +Tổng của chúng là một hằng số (được bảo toàn) vật dao động mãi mãi. LK Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG III/ Vận dụng: C9 Hãy chỉ ra sự chuyển hoá từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau: Trả lời: a) Thế năng cánh cung b) Thế năng nước động năng mũi tên động năng. c) - Khi vật lên cao: Động năng Thế năng. a) Mũi tên được - Khibắn vật rơi xuống: đi từ chiếc cung. Thế năng Động năng. b) Nước từ trên đập cao chảy xuống. Khi vật lên cao Khi vật rơi xuống c) Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng. Bài tập: Chọn đáp án đúng Có hai phát biểu: I : Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn. II : Nên khi một vật chuyển động, ở vị trí nào vật có động năng lớn nhất thì thế năng của nó sẽ nhỏ nhất. a. Phát biểu I và II đều sai. b. Phát biểu I đúng, II sai. c. Phát biểu I và II đều đúng. d. Phát biểu I sai, II đúng. III/ Chuẩn bị ở nhà : - Học thuộc bài. - Làm bài tập từ 17.1 đến 17.5 SBT. - Trả lời các câu hỏi : Phần A-Ôn tập- Bài 18 vào vở bài tập. - Chuẩn bị phần vận dụng bài 18 để ôn tập. - Đọc phần “ Có thể em chưa biết ” Bài học đã kết thúc, xin cảm ơn quý thầy cô giáo kt
- Xem thêm -