Tài liệu Bài giảng bài sơ lược tia laze vật lý 12 (7)

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu 1. Hiện tượng hấp thụ ánh sáng là gì? Phát biểu định luật về sự hấp thụ ánh sáng? Câu 2: Khi chiếu vào tấm bìa đỏ chùm ánh sáng trắng ta thấy tấm bìa có màu gì? A. Đỏ B. Trắng C. Vàng D. Đen Câu 3. Khi chiếu vào tấm bìa đỏ chùm ánh sáng tím ta thấy tấm bìa có màu: A. Đỏ B. Tím C. Vàng D. Đen Đại bàng bằng đá ép Đèn nêôn Ban ngày Ban đêm 1. Hiện tượng phát quang a. Sự phát quang: *Khái niệm: + Là hiện tượng một số chất (ở thể rắn lỏng, hoặc khí) khi hấp thụ năng lượng dưới dạng nào đó, thì có khả năng phát xạ ra bức xạ điện từ trong miền ánh sáng nhìn thấy + Chất có khả năng phát quang được gọi là chất phát quang. * Đặc điểm: • Bức xạ phát quang là bức xạ riêng của vật: Mỗi chất phát quang có một quang phổ đặc trưng cho nó. • Sau khi ngừng kích thích sự phát quang của một số chất còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nào đó. 1. Hiện tượng phát quang b. Các dạng quang phát quang: * Hiện tượng quang phát quang Một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác gọi là hiện tượng quang phát quang * Các dạng quang phát quang: Có 2 loại là huỳnh quang và lân quang 1. Hiện tượng phát quang b. Các dạng quang phát quang: Chất phát quang Đặc điểm Huỳnh quang Lân quang một số chất lỏng và chất khí một số chất rắn ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích Ví dụ 1: Chiếu chùm ánh sáng trắng vào con đại bàng bằng đá ép, thì thấy con đại bàng phát ra ánh sáng màu lục. Ví dụ 2: Chùm bức xạ tử ngoại chiếu vào chất khí phát quang ở bên trong của đèn ống, thì thấy nó phát quang ánh sáng trắng. ÁNH SÁNG KÍCH THÍCH CÓ ÁNH SÁNG PHÁT QUANG M CHẤT PHÁT QUANG LÀ GÌ 1. Hiện tượng phát quang c. Định luật Xtốc về sự phát quang ÁNH SÁNG PHÁT QUANG CÓ BƢỚC SÓNG ' DÀI HƠN BƢỚC SÓNG CỦA ÁNH SÁNG KÍCH  THÍCH '   Giải thích: Nguyên tử (Phân Va chạm hfkt hfhq tử) Kích thích Bỡnh Năng lƣợng giảm thƣờng (Bỡnh thƣờng) hfhq - Xem thêm -