Tài liệu Bài giảng bài quan hệ góc tới và góc khúc xạ vật lý 9 (4)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG MÔN VẬT LÝ 9 QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ. Ta đã biết trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì góc khúc xạ không bằng góc tới. Vậy giữa góc khúc xạ và góc tới có mối quan hệ với nhau như thế nào? Khi góc tới tăng hoặc giảm thì góc khúc xạ có thay đổi không? Nếu có thì sự thay đổi đó như thế nào? Tiết 45: QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ. I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới: 1. Thí nghiệm:  Hãy dùng phương pháp che khuất, vẽ đường truyền của tia sáng từ không khí sang thuỷ tinh ( Thí nghiệm được bố trí như hình 41.1 SGK ) a. Khi góc tới bằng 60°   Em Emhãy hãy vẽnêu đường lại các truyền C1: Chứng minh rằng đường của bước tia sáng hành sang nối các vịtiến trítừA,không I, A’ khí làthí đường thuỷ nghiệm tinhcủa theo khitia cho kếtsáng quả góc TN tới của truyền từ đinh nhóm bằngAem? 60°? ghim tới mắt.  Mắt nhìn thấy hình ảnh của đinh ghim A chứng  -Khi nào mắt ta nhìn thấy hình ảnh của đinh tỏ ánhA sáng từ A phát ra, truyền đến khe hở I vào ghim qua miếng thuỷ tinh? miếng thuỷ tinh rồi đến mắt. - Khi mắt ta chỉ nhìn thấy đinh ghim A’, chứng tỏ -Khi chỉ nhìn thấy đinh ghim A’ có nghĩa A’ đã che điều gì? khuất I và A, do đó ánh sáng từ A phát ra không đến được mắt . Vậy đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim A tới mắt. C2: Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ không khí vào thuỷ tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ và ghi vào bảng 1. Tia sáng đi từ không khí vào thuỷ tinh, bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa hai môi trường. AI : tia tới AIN : góc tới IA’ : tia khúc xạ A’IN’: góc khúc xạ b. Khi góc tới bằng 45°, 30°, 0° KQ Góc Lần đo tới i 1 60° Góc khúc xạ r 40° 2 45° 30° 3 30° 4 0° 20° 0° đo TT KK Tiết 45: QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ. I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới: 1. Thí nghiệm: a. Khi góc tới bằng 60° b. Khi góc tới bằng 45° ,30° , 0° 2. Kết luận: Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thuỷ tinh : -Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 3. Mở rộng: -Góc tới tăng (giảm) góc khúc xạ cũng tăng (giảm) II. Vận dụng: M C3: I P B -Nối B với M cắt PQ tại I (I là điểm tới). Q -Nối I với A ta có đường truyền của tia sáng từ A đến mắt A N C4: S P Q H K N’ G E
- Xem thêm -